Земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2020 по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън (КЛЧ), получиха кратко съобщение (SMS). По този начин те бяха информирани, че трябва да докажат реализацията на произведената продукция. Съобщението е изпратено до фермерите от телефонен номер 180-080.

ДФ "Земеделие" изпраща на стопаните кратки съобщения (SMS) с намерението те да бъдат своевременно информирани за периоди на прием на документи по съответни схеми и мерки, които администрира фондът.

От ДФ "Земеделие" напомнят, че от 4 януари до 1 февруари 2021 г. се доказва реализацията по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън (КЛЧ). Утвърдените образци на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция, са достъпни за изтегляне и попълване на сайта на ДФ "Земеделие".

Подаване на декларацията и електронния опис по схема КЛЧ се извършва в отделите "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие".

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, ДФЗ предоставя възможност на кандидатите по схемата за обвързано подпомагане на картофи, лук и чесън да изпратят опис по образец чрез изпращане на имейл до съответната ОД на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не по късно от 27.01.2021 г. Контактите на областните дирекции са публикувани на сайта на ДФ "Земеделие".

В съобщението си Фондът напомня какви документи са нужни за доказване на реализирана продукция.