През октомври спрямо септември нараства производството на безоловен бензин - с 85 на сто, и дизелово гориво - с 18,7 на сто, съобщи Националният статистически институт. Намалява производството на електрическа енергия - с 13,7 на сто, и твърди горива - с 1,5 на сто. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През октомври 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво. Намалява производството на природен газ - с 50 на сто, електрическа енергия - с 18,6 на сто, и твърди горива - с 18 на сто.

През октомври 2022 г. спрямо септември 2022 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 9,5 на сто, дизелово гориво - с 9 на сто, електрическа енергия - с 6,5 на сто, и природен газ - с 2,2 на сто. Намаляват доставките на безоловен бензин - с 19,2 на сто, и твърди горива - с 2,3 на сто.

През октомври 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 24,3 на сто, и дизелово гориво - с 11,8 на сто. Намаляват доставките на природен газ - с 40,6 на сто, твърди горива - с 20,6 на сто, и електрическа енергия - с 9,6 на сто. Доставките на безоловен бензин остават без изменение.