Действията на "Български енергиен холдинг" ЕАД не трябва да се повтарят, тъй като са незаконни. Tова предупреди еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер.

"Дейностите за доставката и преноса на газ можеше да се разделят наистина, да нямат една "шапка", посочи тя.

Дали това щеше да се направи на основата на обществен или частен бизнес, или смесено - това не е важното. Истинското структурно разделение бе важно, за да се избегнат съгласуваните действия, които възпрепятстват конкуренцията, подчерта Вестагер.

"За нас разнообразяването на източниците на енергийните доставки носи сигурност. Според нас беше важно да се промени структурата на БЕХ, за да не се повтаря незаконната дейност. Продавачът решава на кого иска да продаде, това не е наше решение", поясни тя по повод възможността дейностите в БЕХ да бъдат разделени и частично приватизирани.

"Може да кажете, че по причини, свързани със сигурността, не желаете даден купувач. Например, ако се раздели компанията на две, сами решавате на кого да продадете. Сещам се за няколко случая, в които купувач бе отхвърлян заради националната сигурност", посочи Вестагер.

По нейните думи ЕК винаги се радва да намери решение чрез споразумение, ако то отчита нейните тревоги.

"Очаквах критики, че са ни били необходими три години в опит да постигнем решение със споразумение. Целта е отварянето на пазара, осигуряването на съревнование, гражданите да се възползват от това. Притесненията ни бяха, че незаконното поведение може да се повтори", поясни еврокомисарят.

Изказването на Вестагер идва ден, след като Европейската комися реши да накаже БЕХ и неговите дъщерни дружества "Булгартрансгаз" и "Булгаргаз" със 77,068 млн. евро заради нарушения на антитръстовите регулации.

Според ЕК в периода между 2010 и 2015 г. БЕХ е блокирала достъпа до вътрешната газопреносна мрежа на България, единственото газохранилище в България и единствения газопровод за внос на газ в България, който е бил изцяло резервиран от БЕХ.

Решението е част от усилията на Комисията за подобряване на конкуренцията между доставчиците на газ и сигурността на доставките в Югоизточна Европа с цел осигуряване на отворени и конкурентни пазари на газ, в съответствие с целите на Енергийния съюз.