Неправителствени организации, недържавни собственици на гори, синдикати и браншови организации изпратиха общ призив до президента Румен Радев за спасяване на горите и горския сектор в България. 

В призива се предлага да се възстанови ранга на националното горско ведомство - министерство или държавна агенция по горите и горската промишленост, като реформата в сектора бъде заложена в Плана за възстановяване и устойчиво развитие на България.

Предлага се с политически консенсус да бъде експертно подготвен и широко обсъден и подкрепен нов, антимонополен закон за горите и нова национална стратегия за развитие на горския сектор, хармонизирана с Европейската стратегия за горите'2021.

В предложението се отбелязва необходимостта от нова стратегия и за опазване и стопанисване на дивеча, ловното стопанство и лова, както и на нов Закон за лова и опазване на дивеча.

Изтъква се и нуждата от признаване на горския сектор за основна част на зелената икономика за участието му в зелената сделка, кръговата икономика, създаването на зелени работни места.