За недопустима и противозаконна смяна на правилата за финансиране на туризма, алармираха Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ) и Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), съобщават от Сдружение "Обединение бъдеще за туризма".

В писмо до президента Румен Радев и служебния премиер министър Стефан Янев, изпратено днес, двете организации сигнализират за неуместната промяна на закон с подзаконов нормативен акт, предаде БТА. Става въпрос за обнародваното на 18 юни тази година Постановление номер197 на МС, което определя условията, критериите, реда и размера за разпределение на 16.5 млн. лв., които ще се предоставят на туроператори да възстановят вземанията на клиенти за неосъществени техни пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.

Експертите на двете организации са изумени от недопустимата и непрофесионална подмяна на философията и реда за финансиране, установен от чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците на основание чл. 26а, ал. 4 от същия закон, се посочва в писмото.

Организацията смята, че в абсолютно нарушение на разпоредбите на закона, в постановлението е записано, че средствата "се разпределят пропорционално до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот за всеки кандидат в размер до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума на клиенти за неосъществените пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. и не повече от стойността на невъзстановени средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г, като се изисква да са налице три обстоятелства.

Изисква се към 5 април 2021 г.:

  • туроператорът да е осчетоводил дължимата сума към съответния клиент като такава за неосъществени пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., и
  • дължимата сума към съответния клиент представлява невъзстановена такава от доставчиците на туристически услуги на туроператора по нереализиран туристически пакет в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19, и
  • туроператорът да не е разполагал с ликвидни средства за пълно възстановяване на дължимата сума към съответния клиент за неосъществено пътуване в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19.

Двете организации са категорични, че изброените три ограничения липсват в чл. 26а, ал. 3 от ЗМДВИП и дописването им с постановлението представлява "недопустимо нарушение на Закона за нормативните актове и преуреждане на законови разпоредби с подзаконов нормативен акт".

"Условието туроператорът да не разполага с ликвидни средства към 5 април 2021 г., освен че е незаконно и твърде мъгляво, но и предвижда наказателна отговорност при декларирането. Туроператорът няма как да предвиди дали средствата, с които е разполагал към тази дата, са били достатъчни за пълно възстановяване на вземанията на клиентите. Трябва да е имал кристална топка, за да прецени кои задължения да погаси приоритетно тогава и кои да отложи, предвид неясната перспектива пред целия икономически живот в страната", коментира Павлина Илиева, председател на ОБТ, цитирана в съобщението.

Илиева и проф. Георги Рачев, заместник-председател на БАТА, настояват за спешна среща с експертен екип на правителството, защото в настоящия си вид обнародваното постановление блокира възможностите за справедливо разпределяне на помощта от 16.5 млн. лв.

Двамата са убедени, че в този си вид приетият в средата на месеца норматив обезсмисля предходните усилия и помощи и ще доведе до неплатежоспособност на туроператори.

По-рано, на 10 юни, браншовата организация с отворено писмо алармира, че вече трета (към момента) седмица няма никаква информация за напредъка и отварянето на процедурата за споменатите сега в решението повече от 16 млн. лева.

Клиентите очакват парите им да бъдат възстановени. В същото време туроператорите изходящ туризъм работят под непрекъснат стрес и заплахата да бъде изцяло затворен или ограничен без предупреждение, заради различни противоепидемични мерки. Това прави планирането и прогнозирането на дейността и формирането на печалба - невъзможни, написаха от "Обединение Бъдеще за туризма" тогава.