Близо 472 милиона лева от наложен платеж са получили физически лица от продажби на стоки в интернет през 2022 г., като пратките, които са изпратили, надвишават 6,1 милиона. Това показват данните за лицата, извършващи продажби в интернет, подадени в Националната агенция за приходите (НАП) от пощенските оператори и куриерските фирми, съобщават от приходната агенция.

От НАП посочват, че получените суми от наложен платеж, подадени от куриерските фирми, са отразени в предварително попълнените годишни данъчни декларации, които са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция.

От приходната агенция припомнят също, че при продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми.

От НАП съветват, че е важно преди да потвърдят попълнената декларация, гражданите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако е необходимо. В случай, че данъкоплатците установят вписани суми, които са получили от продажба на лична вещ или при връщане на стока, те могат да ги изтрият, след което да подадат декларацията.

Физическите лица, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба, независимо, че не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, са длъжни да декларират доходите си от продажби в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), напомнят от НАП. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации от физическите лица, извършващи дейност като търговци, едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали този ред на облагане, е до 30 юни.

В случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, който не е избрал реда за облагане като едноличен търговец, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение № 3. При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение № 5. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за 2022 г. за тези физически лица изтича на 2 май, отбелязват от приходната агенция.