3845 души са намерили ново работно място на 60 трудови борси през изминалата 2021 г., съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

В директните срещи, организирани от бюрата по труда в страната, участие са взели 496 работодатели. Те са представили 4792 свободни работни места, а да се запознаят на място с условията и изискванията за обявените позиции са се включили общо 4230 търсещи работа. 

Девет специализирани трудови борси в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството са събрали 96 работодатели, които са боявили 1886 свободни работни места за камериерки, сервитьори, готвачи, пикола, екскурзоводи, хигиенисти и др. Да се информират подробно за предлаганите оферти са дошли 1122 търсещи работа в тази сфера, а обявените работни места са продължили да бъдат предлагани от бюрата по труда и след края на борсите, в резултат от което на тях са наети общо 1843 души.

Тринайсет специализирани младежки трудови борси са привлякли интереса на 792 търсещи работа млади хора, а 738 са намерили подходящо работно място. В срещите са се включили 134 работодатели, които са обявили 885 свободни работни места за готвачи, продавач-консултанти, шофьори, технически сътрудници, машинни оператори, инженери и други.

Четиридесет и три продължително безработни са проявили интерес към специализираната трудова борса, насочена към тяхната целева група. По време на мероприятието 10 работодатели са обявили 18 свободни работни места за лаборанти, работници в сферата на зърнопреработване и фуражи, работници за обработка на дърво, бармани, касиери и др., като всички те са заети след директната среща.

Останалите 37 от събитията през годината са общи трудови борси, в които са се включили 256 работодатели и близо 2273 търсещи работа. Обявени са били 2003 свободни работни места за кредитни консултанти, счетоводители, технически сътрудници, шофьори, електротехници, машинни оператори, инженери и много други - наети са 1246 души.