Принципът при отдаване на концесия трябва да се промени основно. Това подчертаха от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) по време на разговорите си с представителите на политическите сили, кандидатстващи за място в 45-то Народно събрание, относно приоритетите на туризма за чието осъществяване е необходима политическа воля, съобщиха от БХРА.

Чадърите и шезлонгите трябва да са безплатни, както е във всички развити дестинации по света, подчертават от национално-представената професионална организация. Приходите за държавата от концесии са около 8 млн. лева годишно, докато преките и косвени приходи от туризма са от порядъка на 4-5 млрд. евро. Тези 8 милиона могат да се компенсират от държавата по друг начин, така че да се даде тласък не само на туризма, но и на всички свързани сектори на икономиката, смятат от БХРА. От организацията отбелязват, че главен проблем е високото концесионно възнаграждение, което води до скъпи плажни услуги, достигащи нива по-високи от цените за нощувка в хотелите на втора и трета линия.

Държавата събира от концесионни възнаграждения около 8 000 000 лева /50 на сто от тях отиват в общините/ при приход от туризма около 8 000 000 000 лева, посочват от БХРА и изтъкват, че заради тази "пренебрежимо малка сума" в сравнение с приходите от туризъм /около 0,1 на сто/ се създават изключително много неприятности и недоволства от гостите на курортите, като по този начин се разваля впечатлението от пребиваването им в България.

Според БХРА решението е да се премахне концесионното възнаграждение срещу предоставяне от концесионера на безплатни чадъри и шезлонги.

Също така концесионерът има задължение да се грижи за опазване на държавната собственост. Концесионерът се издържа и печели от продажбите на допълнителни услуги на плажа, както и от експлоатацията на търговските обекти на плажа, припомнят от БХРА. Според организацията при действащи концесии може да бъде подписан анекс, при който държавата се отказва от възнаграждението си срещу предоставяне от страна на концесионера на безплатни чадъри и шезлонги.

БХРА смята, че концесионер на плажа трябва да бъде заинтересовано лице. За нас най-заинтересован от всички по веригата, които предлагат туристическия продукт, е хотелиерът. Това важи за плажове, разположени в курорти с един собственик на легловата база и плажове, разположени в курорти с много собственици на легловата база, посочват от организацията. Затова от БХРА предлагат предимство при възлагане на концесия или отдаване под наем на плаж да имат лица, които са направили дълготрайни инвестиции в дадения курорт, като с предимство да се ползват по-крупните вложители.

От БХРА настояват заложените 3 процента за търговски обекти да отпаднат - в т.ч. и масажните кабини, тъй като не отговарят на изискванията за качествено предлагане на продукта. От организацията предлагат на територията на плажовете, на около 200 метра, да има единствено обособени обекти, в които се предлагат само вода, безалкохолни напитки, кафе, сладолед и плажни коктейли. Те да работят с работното време на плажовете (от 8.00 до 18.00 часа) и на тях да не се разполагат маси и столове за сядане.

От БХРА предлагат също и свободната зона на плажовете в националните курорти да е максимум 25 на сто от ивицата. Причината за предложението е, че легловата база в националните курорти е огромна и търсенето на чадъри и шезлонги от туристите е голямо.

Да се акцентира върху изграждането на безплатни спортни съоръжения на плажа, да се премахнат изцяло търговските обекти, разположени на границата между плажната ивица и крайбрежната алея, тъй като те закриват изгледа към морето, са други предложения на БХРА. От БХРА предлагат да се разграничат поне 3 различни типа плажове - ивици в курортите, в градовете и в извънселищни зони, като в трите категории се посочи различен процент на свободната зона. Ако няма желаещи да се грижат за плажа при новите условия за безплатни чадъри и шезлонги, това може да се извърши от общините и съответните сдружения на собствениците, като се има предвид, че в общините се акумулира туристически данък, чийто предшественик - курортната такса, е въведена единствено за предоставяне на безплатен плаж и неговото поддържане, смятат от БХРА.