Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация прогнозира увеличаване на цените на дребно на горивата у нас през следващите години. Причината според него е в нова зелена регулация на ЕС, която залага на увеличаване на акциза.

Пред bTV Бенчев сподели, че в ЕК се обсъжда ново увеличение на акциза през следващите 2 години, като това ще доведе до поскъпване с 1 лев от сегашните пазарни стойности на горивата.

При стойности на най-масовите горива у нас около 2.30-2.40 на литър може да се предполага, че при промяна на акциза нагоре, цените по бензиностанциите ще достигнат до около 3.50 лева/литър, особено при поскъпване на петрола.

Бенчев отбеляза и друг фактор, който ще води към увеличение на цените. От началото на следващата година започва смесване с нов биокомпонент, който е 2-3 пъти по-скъп от сега използвания, което също ще се отрази на цените на горивата, според експерта.

В близка перспектива Бенчев смята обаче, че цените ще запазят сегашните си нива.

Ако курсът на суровия петрол се задържи на нивата, на които е в момента, то със сигурност и цените на горивата ще останат такива, каквито са на бензиноколонките днес, каза той.

Бенчев добави, че в момента България е с най-ниските цени на горива в ЕС и на четвърто място изобщо в Европа, макар и само за месец бензинът у нас да е поскъпнал с 9 стотинки, а разликата в цената на дизела между месеците юни и август да е около 13-14%.

"Дисекция" на цената на горивата

Три са компонентите, от които се образува цената на горивата: данъци; цена на суровината и оперативни разходи; печалба за рафинерията и крайния търговец. Данъците (ДДС и акцизи) съставляват около 40-45% от крайната цена на горивото, стойността на петрола (най-изменчивият фактор в ценообразуването) - около 40%, а останалите 15-20% остават за рафинерията и крайния търговец.

Ако приемем, че ДДС е "закотвен", то не така стои въпросът с акциза (с какъвто се облагат законодателно опредлени стоки, като цигари, алкохол, горива и др.) Като член на ЕС България е длъжна постепенно да увеличава акцизните ставки, докато ги хармонизира с тези в другите страни членки - дори и без "специално" европейско законодателство, свързано със Зелената сделка.

Какви са плановете на ЕК

Във връзка с мащабния си климатичен план, одобрен на 14 юли, Европейската комисия прие данъчна директива, която да насърчи внедряването на чисти технологии и премахване на остарелите изключения и намалени ставки, които в момента насърчават използването на изкопаеми горива.

ЕС ще определя минимални данъци (косвени) в целия ЕС за електричество и горива, когато те се използват като моторни, авиационни горива или горива за отопление. Минималните размери на данъка варират в зависимост от вида гориво (бензин, керосин, газьол, природен, вкл. втечнен, газ) и тяхното използване. Когато се използва като гориво за отопление или в двигатели, селскостопански или строителни машини, се прилагат по-ниски минимални ставки, отколкото когато се горивата се използват като моторни.

Директивата пояснява, че държавите-членки имат широка свобода при определянето на данъците, регламентът изисква единствено косвените данъци да имат минималните размери.