Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе работна среща с Йоана Кехлибарова, изпълнителен директор на Българо-австралийска търговска камара. Тема на разговора бе необходимостта от предприемането на мерки за активизиране на двустранните икономически отношения между България и Австралия, съобщиха от Палатата.

На фона на нестихващите световни икономически проблеми партньорството на нашата страна с отдалечени държави остава на заден план. Това коментираха събеседниците и се договориха да проучат желанието на български компании да участват в бизнес пътуване до Австралия през есента на 2022 г.

Двустранният стокообмен е скромен и през отделните години се движи в сравнително широки граници, макар и при наличието на обща тенденция към повишаване. През 2021 г. стокообменът с Австралия възлиза на 173.5 млн. щ. д., с ръст от 39.1% спрямо 2020 г., от които износ 47.3 млн. щ.д. със спад от 8.1% спрямо 2020 г. и внос от Австралия - 126.2 млн. щ.д., с ръст от близо 72.4% спрямо 2020 г., дължащ се главно на увеличените обеми медни руди и техните концентрати; семена от репица или рапида, пепели и отпадъци (различни от получените при производството на желязо или стомана), съдържащи метал или съединения на метали, вълна и др.

Перспективни за двустранното сътрудничество са секторите: селско стопанство, текстил, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, информационни технологии, алтернативни енергийни източници.