Разходите за труд са нараснали с 5,8 на сто в ЕС и с 5,7 на сто в еврозоната на годишна основа през четвъртото тримесечие на 2022 г. , съобщи статистическата служба Евростат на сайта си днес.

Двата основни компонента на разходите за труд са "заплати и възнаграждения" и "разходи, несвързани със заплатите".

В еврозоната заплатите и възнагражденията на отработен час са се увеличили с 5,1 на сто, а разходите, несвързани със заплатите, са нараснали със 7,7 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

В ЕС повишението е съответно с 5,4 на сто и 7,2 на сто.

Почасовите разходи за трудови възнаграждения в страните членки, отчетено на годишна основа за цялата икономика, са се увеличили най-силно в България (+16,5 на сто), Литва (+15,7 на сто) и Унгария (+14,9 на сто). Още четири страни от ЕС отбелязват ръст от над 10 процента: Румъния (+11,2 на сто), Словения (+10,8 на сто), Полша (+10,2 на сто) и Естония (+10,1 на сто).

Изчислено според сектора на икономическа активност, през последното тримесечие на 2022 г. почасовите разходи за труд в еврозоната са се повишили с 4,4 на сто в промишлеността, 6,9 на сто в строителството и 6,2 на сто в услугите.

За ЕС се отчита нарастване на показателя с 4,9 на сто в промишлеността, 6,8 на сто в строителството и 6,3 на сто в услугите.