Европейският съюз най-вероятно няма да постигне препоръчаното от Европейската комисия намаляване на емисиите парникови газове с 55% до 2030 г., предупреди мозъчният тръст "Ембер" (Ember) във връзка с националните енергийни и климатични планове.

Специализиралият се в областта на екологията "тинк-танк" посочи изоставането в няколко държави-членки, като най-критично е положението в седем страни. На първо място е Полша, на второ Чехия и на трето България. Следват Германия, Белгия, Румъния и Италия. Прогнозните (за 2030 г.) показатели за всички тях са над средните за ЕС-27 - 153 gCO/KWh.

Групата държави, за които неправителствената организация предупреди, че се очаква да имат най-мръсните енергийни системи през 2030 г., трябва да постигне и най-голям напредък към тази цел.

Полша (566 gCO2/KWh), Чехия (425) и България (365) след десет години все още ще използват сериозни обеми електроенергия от въглищни централи. Около 90% от оставащото производство на електроенергия от въглища след десет години ще бъде все още в експлоатация сред 27-те настоящи държави-членки на Европейския съюз, пише в анализа на Ember.

3e-news