Износът, осъществен през 2020 г. от турския регион Тракия, който включва окръзите Одрин, Текирдаг и Къркларели е бил насочен основно към България.

Махмут Шахин, секретарят на Агенцията за развитие на Тракия, разказа, че за преодоляване на трудностите за износа в условията на пандемията от Ковид-19 в Тракийския регион е бил създаден Център за изследване на външната търговия съвместно с местните търговски палати и борси.

"Целта на центъра е да поддържа трайни връзки с фирмите извън страната. Към центъра е създадена система, в рамките на която в дигитална среда се осъществяват връзките с фирмите клиенти", каза той, цитиран от БТА.

Въпреки това приходите от износа на Тракийския регион през 2020 г. са намалели с 210 млн. долара в сравнение с тези през 2019 година.

Основно износът от Тракийския регион е бил за европейските страни, като сред тях България е главен пазар, показват данни на Агенцията.

Единствено окръг Одрин е реализирал 3 млн. долара повече приходи от износ в сравнение с 2019-а. През 2020 г. от Одрин е осъществен износ в размер на 62 млн. долара срещу 59 млн. долара през 2019 г.

Износът за България заема първо място в износната листа на Одрин. Следват Гърция, Венецуела и Албания.

Припомняме, че в началото на годината големият брой посетители от България, идващи за еднодневен пазар в Одрин, и гурбетчиите, които се завръщат в Европа, след като прекараха Нова година при близките си в родината, станаха причина за голямата натовареност на ГКПП Капъкуле/Капитан Андреево.

Председателят на Одринската търговска палата Реджеп Зъпкънкурт коментира тогава, че интересът на българите за търговия в града е радостно развитие в момент, когато одринските търговци преживяват трудни времена заради пандемията.

Окръг Текирдаг е на първо място по размер на износа през 2020 г. Осъщественият експорт е в размер на 1,34 млрд. долара, със 190 млн. долара по-малко от предходната година. Най-много износ от този окръг е осъществен за Германия, следват България и САЩ.

От окръг Къркларели най-голям износ е осъществен за Ангола, а второ и трето място заемат Йемен и България. Реализираният износ е на стойност 166 млн. долара, с 28 млн. долара по-малко от 2019 г.

В списъка на най-изнасяните стоки от Одрин и Къркларели преобладават зърно и зърнени продукти, а на Текирдаг - текстил, машини и резервни части.