Малко преди 2025 г. възобновяемите енергийни източници ще изпреварят въглищата и ще бъдат източник номер едно за производство на електроенергия. Такава прогноза направи изпълнителният директор на Международната енергийна агенция (IEA) д-р Фатих Бирол по време на уебинар във вторник, информира Renew Economy.

На форума бе представен новият доклад на IEA "Възобновяеми енергийни източници 2020", който хвърля светлина върху невероятната устойчивост на растежа на възобновяемата енергия по време на появата на пандемията COVID-19.

В комбинация с неуспехите, претърпени от сегашното поколение, това увеличи темповете на декарбонизация в световния енергиен сектор и насочи света към по-добър път през следващото десетилетие, обобщават авторите на доклада.

Инсталираната мощност на вятърната и слънчевата енергия ще изпревари тази сектора на газа през 2023 г. и на въглищата през 2024 г., става ясно от доклада. Най-важното е, че възобновяемите енергийни източници ще надминат и двете по отношение на производството през 2025 година.

3е-news

Проучването подчертава факта, че възобновяемите енергийни източници са устойчиви на въздействието на COVID-19 поради много енергийни проекти, работещи по дългосрочни договори, които не са изложени на вариации в цените, възникнали през тази година.

Докладът също така установява, че апетитът на инвеститорите към вятърна и слънчева енергия продължава да се увеличава, в сравнение с намаляващия енергиен сектор като цяло.

Всъщност общият капацитет на проведените търгове за възобновяеми източници в световен мащаб се е увеличил за периода от януари до октомври 2020 г. спрямо 2019 г. От януари до октомври 2020 г. предлаганият на търг възобновяем капацитет е с 15% по-висок в сравнение със същия период на миналата година, което е нов рекорд.

В същото време дяловете на публично регистрираните производители на оборудване за възобновяеми източници и разработчици на проекти надминават повечето основни индекси на фондовия пазар и цялостния енергиен сектор. Това се дължи на очакванията за здравословен растеж на бизнеса и финансирането в средносрочен план. През октомври 2020 г. акциите на соларни компании по света са се удвоили спрямо декември 2019 г.

Задвижван от Китай и САЩ, нетният инсталиран възобновяем капацитет ще нарасне с близо 4% в световен мащаб през 2020 г., достигайки почти 200 GW. По-големите включвания на вятърна енергия и хидроенергия водят до добавяне на глобален възобновяем капацитет и нов рекорд за тази година. Това ще представлява почти 90% от увеличението на общия капацитет на електроенергия в световен мащаб.