Над половин милион българи отказват да плащат здравните си вноски. Данните са на Министерството на финансите. Броят на хората, които не желаят да ползват здравните услуги по Каса, расте с всяка изминала година.

В същото време месечната вноска, която всеки отделя, расте. От началото на годината минималната, която например трябва да покриват безработните лица, които не са на борсата, е 22.40 лв. Отговаря ли тази сума на грижите, които получаваме в държавните лечебни заведения?

"Проблемът е, че политиката на правителството е неправилна. Ако през 2008 година българският гражданин можеше да възстанови здравноосигурителните си права за 12 месеца, то от 2010 година този срок започна да намалява и стигна до 60 месеца... А здравнонеосигурените в държавата ни нарастват", коментира в студиото на телевизия "България он ер" председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) Пламен Таушанов.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. от 1 януари 2019 г. е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход - 560 лв. и на максималния месечен осигурителен доход - 3 хил. лв. Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест, за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 280 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

"До голяма степен неплащането на здравни осигуровки е заради нежелание от страна на българските граждани. Свикнали сме, че когато така или иначе получаваме достъп до дадена услуга, не е необходимо да плащаме за нея", отсече икономистът Стоян Панчев.

"Да сте чули на някого наистина да е бил отказан достъп до лечение? Най-вече в Спешната помощ. Освен това работата на лекарите не е да събират пари, а да лекуват. А и си представете, ако бъде отказана лекарска помощ на някого, какъв скандал би се разразил в медийното пространство", допълни още той.

 

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Здравноосигурителните права на гражданите, които са с прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват, при условие че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.