През периода януари - май 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 37 067.2 млн. лв., което е с 38.8% повече в сравнение със същия период на 2021 година.

През май 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 8 280.6 млн. лв. и нараства с 60.7% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - май 2022 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 41 702.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 42.3% повече спрямо същия период на 2021 година.

През май 2022 г. общият внос на стоки нараства с 49.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 9 021.5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - май 2022 г. и е на стойност 4 635.3 млн. лева. През май 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 740.9 млн. лева.