Глобалното търсене на злато през 2022 г. се е увеличило с 18% и е достигнало 4741 тона, което е най-високото ниво от 2011 г. насам, според годишния доклад на Световния съвет по златото (WGC), цитиран от Ройтерс.

Покупките на злато от централните банки по света нарастват за втора поредна година и достигат 1 136 тона. Централнните банки т развиващите се страни, включително Турция и Китай, са най-големите купувачи на злато през миналата година.

Покупките на злато от централните банки по света нарастват за втора поредна година и достигат 1 136 тона. Централнните банки от развиващите се страни, включително Турция и Китай, са най-големите купувачи на злато през миналата година.

През 2022 г. централните банки не само станаха нетни купувачи на злато за 13-та поредна година, но и закупиха второто най-голямо количество от ценния метал, регистрирано от 1950 г. насам. През миналата година банките са закупили 1135 тона злато, което представлява ръст от 152% спрямо 2021 година, когато са закупени 450.1 тона.

Търсене на инвестиционно злато нараства с 10% и достига 1 107 тона. Включително покупките на кюлчета и монети са се увеличили с 2% - до 1 217 тона, а изходящият поток от обезпечени със злато ETF (борсов търгувани фонсдове) възлиза на 110 тона, което съответства на изходящ паричен поток от около 3 милиарда долара.

Използването на злато в технологичния сектор през 2022 г. е намаляло със 7% поради по-ниското търсене на потребителска електроника и възлиза на 309 тона. Годишното търсене на злато от бижутерийните компании също е намаляло, но по-малко, с 3% - до 2 086 тона.

Междувременно общото предлагане на злато през 2022 г. се е увеличило с 2% и достигна 4755 тона. Производството на злато също се е увеличило, но по-малко, с 1% и възлиза на максималните за четири години 3612 тона.

WGC потвърждава положителната си прогноза за добива и търсенето на златото през 2023 г. на фона на продължаващото отслабване на долара, нарастващите рискове от рецесия и повишените геополитически рискове.

Търсенето от страна на централните банка е по-трудно за прогнозиране, но като се има предвид общото намаляване на резервите, можем да очакваме, че закупуването на благородния метал от централните банки по света ще бъде по-умерено тази година в сравнение с миналата, пише в годишния доклад на базирания в Лондон WGC.