С оборот от 91 хил. лева стартира петъчната сесия на БФБ. В унисон със световните капиталови пазари родните индекси застават в червения сектор, като с най-голямо понижение от 0.43% се разписва имотния BGREIT.  С изтъргуван обем до 30 хил. лева на първите места по оборот застават позициите на електро-разпределителните дружества, aкциите на ЧЕЗ Разпределение България АД изтриха 2.21% от стойността си до 1550 лева за брой, Енерго-Про мрежи АД отчита понижение от 1.67%, а при нисък изтъргуван обем Енерго-Про Продажби АД губи  7.51% от цената си до 16.5 лева за ценна книга. От две сделки нисколиквидната позиция на Дружба холдинг изтрива 62.5% от стойността си до 0.3 лева за ценна книга. На положителна територия при минимален изтъргуван обем остават обикновените акции на Химимпорт, чиято цена се повиши до 1.63 лева, което се равнява на ръст от 3.1%. При компенсаторните инструменти сделки има единствено с обикновените записи, които отбелязват понижение до 18.5 стотинки за лев номинал.  Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, www.bulltrend.bg