ЗК "Лев Инс" АД е лидер на застрахователния пазар в България за изминалата 2022 година. Това сочат официалните данни на Комисията за финансов надзор за дейността по общо застраховане към края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Източник: Комисията по финансов надзор

Застрахователното дружество държи най-големия дял от 14,34% на база премиен приход по дейност в България, където автомобилното застраховане е с най-голям сегмент от 65.8%.*

Източник: Комисията по финансов надзор

Зaдължитeлнaтa пoлицa "Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт" зa aвтoмoбилиcтитe e генерирала пpeмиeн пpиxoд oт нaд 1.1 млpд. лeвa. С най-голямо доверие от потребителите по традиция се ползва ЗK "Лeв Инc"АД, ĸoятo доминира на пазара с пpeмии зa нaд 250 млн. лв. или близo eднa чeтвъpт oт пазара за изминалата година.

Източник: Комисията по финансов надзор

Застрахователна компания "Лев Инс" АД се отличава с добър финансов портфейл в още няколко направления в сектора. Компанията е сред най-предпочитаните от клиентите в областта на доброволните застраховки като: "Пожар и природни бедствия", в това число и индустриален пожар, "Други щети на имущество", в това число застраховка "Кражба, грабеж, вандализъм", както и полица "Гаранции".

Източник: Комисията по финансов надзор

"Отчетохме рекорден ръст от 30% на брутния премиен приход за 2022 г. Този резултат за пореден път утвърди "Лев Инс" като пазарен лидер, но вече отчитаме и ефектите от стратегията за диверсифициране на портфейла ни и излизането на външните пазари в Европа. Основната посока на развитие в средносрочен план е свързана със застраховките, покриващи индивидуалните потребности на клиентите, както и генерирането на нови решения за физическата и дигиталната сигурност. Забелязва се плавна тенденция към повишаване на застрахователната култура на българина", коментира изпълнителният директор на компанията Павел Димитров.


*източник: Комисия за финансов надзор

Материалът е предоставен от Лев Инс.