Разследване на Европейската мрежа от оператори на преносни системи (ENTSO-E) установява, че неизправност в хърватската подстанция Ернестиново е била първоначалното събитие, което доведе до аварии и принудително прекъсване на захранването на много места в Европа на 8 януари, вкл. и в България.

У нас беше прекъснато захранването на завода за калицинирана сода "Соди Девня" и няколко фотоволтачини централи. Незабавно беше приложен аварийният план за действие на компанията, с превантивна евакуация на собствения и външен персонал, както и всички допълнителни дейности за елиминиране на потенциално замърсяване на околната среда.

Първият етап на разследването на ENTSO-Е, резултатите от което бяха публикувани на 15 януари, установи, че в резултат на аварията в хърватската подстанция разделянето на енергийната система е продължило около час - от 14:05 до 15:08 CET. Тогава бяха направени основните констатации от подробните анализи, които имат предварителен характер, подлежащи на нови факти, които се очаква да се появят в продължаващото разследване, съобщи Европейската мрежа от оператори на преносни системи. Разследването на ENTSO-E продължава.

Анализираната последователност от събития показва, че първоначалното събитие е било изключването на 400 kV съединителна шина в подстанция Ернестиново при защита от свръхток в 14:04:25. Това доведе до отделяне на двете шини в подстанция Ернестиново, което от своя страна е отделило северозападните и югоизточните електрически потоци (тук попада и България) в това съоръжение.

Линиите на северозапад, които останаха свързани с едната шина, свързват Ернестиново със Зерявинец (Хърватия) и Печ (Унгария), докато югоизточните линии, които останаха свързани с другата шина, свързват Ернестиново с Углевик (Босна и Херцеговина) и Сремска Митровица (Сърбия). Разделянето на потоците в подстанция Ернестиново доведе до изместване на електрическите потоци към съседни линии, които впоследствие бяха претоварени. В 14:04:48 линията Суботица - Нови Сад (Сърбия) бе прекъсната след като се задейства защитата от свръхнапрежение. Това беше последвано от по-нататъшно изключване на линиите поради защита от разстояние, което в крайна сметка доведе до разделяне на системата на две части в 14:05:08, според ENTSO-E.

3е-news.net