На 3 август 2020 г. ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД стартира онлайн портал за сключване на застраховки. Първият предложен продукт е задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Клиентите на Компанията получават 15% отстъпка за еднократно плащане на застраховка, поръчана онлайн през www.online.ozk.bg.

Вече бързо, лесно, удобно и изгодно всеки клиент на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД може да заяви издаване на полица или плащане на вноска по всяко време на денонощието, в работни и почивни дни, от вкъщи, през телефона или настолния си компютър, независимо къде се намира.

Всичко се осъществява по електронен път след попълване на онлайн форма, след което клиентът получава на e-mail си линк за потвърждение. Плащането на сумата се извършва отново през Интернет, а клиентите на Компанията получават безплатно полицата си по куриер. Всеки може да изчисли индикативната цена на застраховката с помощта на Калкулатор на сайта на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД.

През Портала всеки клиент може да извършва плащане и на поредна дължима вноска по сключена застраховка "Гражданска отговорност", като получава безплатно по пощата стикер, талон и сертификат за "Зелена карта".

На сайта в меню "Плащане на вноска" клиентите на Компанията могат да заплатят поредна дължима вноска и по всички видове полици, издадени от ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД.

Вече 23 години ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД предоставя най-добрите продукти и услуги за клиентите си. Създаването на онлайн портала е израз на желанието на Компанията да осигури удобство, бързина и комфорт за гражданите, които са избрали да й се доверят.