След години на ожесточена съпротива белгийският социалистически транспортен профсъюз БиТиБи (BTB) постигна споразумение с "Юбер" (Uber) да представлява шофьорите му, съобщи за БТА белгийската агенция Белга. Според БиТиБи и "Юбър Белгия" това е историческо споразумение и първо по рода си за Европейския съюз.

Профсъюзите са се борили толкова ожесточено с малко компании, както са се бирили с "Юбер", но тяхното недоволство не е попречило на приложението за превоз на пътници да се разпространи по целия свят. Затова белгийският социалистически транспортен профсъюз БиТиБи, част от профсъюза ЕфЖиТиБи (FGTB), реши да промени подхода си. БиТиБи подписа споразумение с "Юбер" за представителство на белгийските шофьори на "Юбер" и за иницииране на социален диалог.

Досега американската компания за превоз на пътници е сключвала подобни споразумения само с местни профсъюзи в Обединеното кралство и Австралия. Ще се провеждат поне четири консултативни срещи годишно, като в крайна сметка БиТиБи ще може да назначи свой представител, а профсъюзът ще има пункт за пряк контакт в белгийския офис на "Юбер".

Белгийските шофьори на "Юбер" все още са предимно самонаети лица, а не служители. Белгийско трудово споразумение, подписано през февруари, затяга критериите за борба с фалшивото самонаемане в рамките на платформената икономика (тенденцията търговията все повече да се насочва към бизнес моделите на цифровите платформи, бел. ред.), но споразумението не забранява самонаемането.

Профсъюзът и "Юбер" все още имат принципно несъгласие относно статута на шофьорите, както изрично се посочва в споразумението, но "тази идеологическа дискусия вече не трябва да ни спира да се опитваме да подобрим положението им", заяви заместник федералният секретар на БиТиБи Том Питерс в съвместно интервю с белгийския изпълнителен директор на "Юбер" Лоран Слитс. Питерс и Слитс наричат споразумението историческо и първо по рода си в Европейския съюз.