За по-голяма прозрачност, обоснованост и приемственост в енергийната политика на България, следва да се разработи нова Енергийна стратегия от водещи в страната учени и енергийни експерти, която да се подложи на обществено обсъждане, да се приеме от Народното събрание на страната и да стане основа на бъдещото развитие на областта във времевия период до 2030 и в дългосрочен план до 2050 година, се казва в отворено писмо на Българско ядрено дружество.

Устойчивото придържане към Стратегията от страна на изпълнителната власт е жизнено важно за функционирането на българската енергетика в близките години и ще даде ясен сигнал за възможността на младите хора да се насочат към природните и инженерните науки, се казва още в писмото.

Цялото отворено писмо на българските ядрени експерти можете да прочетете тук.