Намалява броят на лицата, които променят участието си в пенсионните фондове за втора пенсия през второто тримесечие на 2021 година спрямо предходното първо тримесечие. Подобна ситуация е отчетена и през първото полугодие на 2020 година, когато също през второто тримесечия броят на лицата, които са сменили частния си фонд за второ пенсия са по-малко от онези, които са сторили това през януари-март 2020 година.

През второто тримесечие на 2021 година

Общо 72 876 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2021 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 74 471, се наблюдава намаление с 1 595 лица или 2.14 на сто. Това показват обобщените данни на Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН). От там уточняват, че информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в небанковия финансов регулатор.

Понижение, дори по-голямо, е отчетено от КФН и през второто тримесечие на 2020 година, когато лицата, които са променили частния си пенсионен фонд, са били 47 401, спрямо първото тримесечие, когато са били 53 769 лица или с 6 366 лица по-малко и съответно с понижение с 11.8%. Спад е отчетен и през четвъртото спрямо третото тримесечие на миналата годна - от 69 169 лица през третото тримесечие до 61 809 лица през четвъртото, съответно със 7 360 лица и с 10.6 на сто по-малко.

През отчетния период (април-юни на 2021 г.) броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове (УПФ) е 66 884, а броят на променилите участието си в професионалните фондове (ППФ) - 5 559 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) - 433 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в УПФ е 1.73 на сто, в ППФ - 1.77 на сто и в ДПФ - 0.07 на сто.

През първото полугодие на 2021 г.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на 2021 г. са общо 147 347. В сравнение с първото полугодие на 2020 година, техният брой се увеличава с 46 177 лица или с 45.6 на сто (от 101 170 лица).

Относителният дял на лицата, променили участието си през първото полугодие на настоящата година, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 3.51 на сто, в професионалните - 3.50 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0.14 на сто.

Общо осигурените за втора пенсия

Към 30 юни 2021 година във всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване са осигурени 4 813 523 лица, като най-много са в универсалните - 3 854 454 лица, следват в доброволните - 645 303 лица, и най-малко в професионалните - 313 766 лица.

Средствата

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през второто тримесечие на годината, е 298 998 865 лв., в т. ч. 268 789 520 лв. в УПФ, 28 496 392 лв. в ППФ и 1 712 953 лв. в ДПФ. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. е нараснал с 18 121 277 лв. или с 6.43 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1.73 на сто, на професионалните - 2.13 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0.13 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2021 г., е 4 102.84 лв.

Общият размер на прехвърлените средства през първата половина на настоящата година от един в друг съответен фонд е 579 876 453 лв., в т. ч. 520 657 270 лв. в универсалните фондове, 54 974 694 лв. в професионалните и 4 244 489 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 3.41 на сто, на професионалните - 4,16 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0.34 на сто.

Към 30 юни 2021 година средният размер на нетните активи в пенсионните фондове са общо 18 138 454 894 лева, от които най-много са в универсалните - 15 529 328 500 лева, следвани от професионалните - 1 325 450 545 лева, и доброволните - 1 273 675 849 лева.

Класация фондовете за втора пенсия по привлечени осигурени и активи през втората половина на 2021 година

Промените при Универсалните пенсионни фондове

На първо място е УПФ ДСК Родина - привлечени 24 718 нови лица, а прехвърлените средства са 100 327 271 лева; нетната разлика е плюс 15 913 лица и 63 842 843 лева.

 1. УПФ Доверие - привлечени 16 317 нови лица, а прехвърлени 69 059 882 лева; нетната разлика е плюс 1 551 лица и 8 277 992 лева.
 2. УПФ Алианц-България - привлечени 10 780 нови лица, а прехвърлени 41 564 192 лева; нетната разлика е минус 3 381 лица и 16 137 118 лева.
 3. Ен Ен УПФ - привлечени 4 018 нови лица, а прехвърлени 18 210 999 лева; нетната разлика е минус 3 363 лица и 16 417 118 лева.
 4. УПФ Съгласие - привлечени 3 027 нови лица, а прехвърлени 14 137 155 лева; нетната разлика е минус 4 365 лица и 16 877 396 лева.
 5. УПФ ЦКБ Сила - привлечени 2 178 нови лица, а прехвърлени 11 359 168 лева; нетната разлика е минус 3 692 лица и 14 199 012 лева.
 6. УПФ Бъдеще - привлечени 3 649 нови лица, а прехвърлени 7 977 460 лева; нетната разлика е минус 812 лица и 3 638 611 лева.
 7. УПФ Топлина - привлечени 1 809 нови лица, а прехвърлени 4 538 976 лева; нетната разлика е минус 350 лица и 845 870 лева.
 8. УПФ Пенсионно осигурителен институт - привлечени 388 нови лица, а прехвърлени 1 614 417 лева; нетната разлика е минус 1 501 лица и 4 005 696 лева.

Оказва се, че само два УПФ фонда са на плюс - ДСК Родина и Доверие.

Промените при Професионалните пенсионни фондове

На първо място е ППФ ДСК Родина -привлечени 4 230 нови лица, а прехвърлени 18 783 269 лева; нетната разлика е плюс 2 913 лица и 11 540 055 лева.

 1. ППФ Доверие - привлечени 2 992 нови лица, а прехвърлени 14 372 704 лева; нетната разлика е плюс 1038 лица и 4 460 189 лева.
 2. ППФ Алианц България - привлечени 2 001 нови лица, а прехвърлени 12 282 359 лева; нетната разлика е плюс 221 лица и 3 607 844 лева;
 3. ППФ Съгласие - привлечени 575 нови лица, а прехвърлени 3 132 247 лева; нетната разлика е минус 787 лица и 5 010 729 лева;
 4. ППФ Бъдеще - привлечени 291 нови лица, а прехвърлени 2 152 986 лева; нетната разлика е минус 466 лица и 454 150 лева.
 5. Ен Ен ППФ - привлечени 286 нови лица, а прехвърлени 1 676 689 лева; нетната разлика е минус 851 лица и 4 304 836 лева.
 6. ППФ ЦКБ Сила - привлечени 322 нови лица, а прехвърлени 1 516 462 лева; нетната разлика е минус 1 041 лица и 5 423 239 лева.
 7. ППФ Топлина - привлечени 254 нови лица, а прехвърлени 796 983 лева; нетната равносметка е минус 603 лица и 1 882 846 лева.
 8. ППФ Пенсионно осигурителен институт - привлечени 291 нови лица, а прехвърлени 2 152 986 лева; нетната равносметка е минус 466 лица и 454 150 лева.

Промените при Доброволните пенсионни фондове

Първи е ДПФ Доверие - привлечени 217 нови лица, а прехвърлени 989 319 лева; нетната равносметка е плюс 157 лица и 869 927 лева.

 1. ДПФ Съгласие - привлечени 67 нови лица, а прехвърлени 223 522 лева; нетната разлика е плюс 13 лица и 8 654 лева.
 2. Ен Ен ДПФ - привлечени 32 нови лица, а прехвърлени 187 514 лева; нетната разлика е минус 39 лица и 2 938 лева.
 3. ДПФ ДСК Родина - привлечени 37 нови лица, а прехвърлени 148 048 лева; нетната разлика е плюс 3 нови лица и 56 234 лева.
 4. ДПФ Алианц България - привлечени 67 нови лица, а прехвърлени 129 977 лева; нетната разлика е 815 027 лева.
 5. ДПФ Бъдеще - привлечени 3 нови лица, а прехвърлени 7 642 лева; нетната разлика е минус 10 лица и 32 106 лева.

ДПФ ЦКБ Сила - привлечени 10 нови лица, а прехвърлени 26 898 лева; нетната разлика е минус 25 лица и 73 216 лева.