Печалбата на Българския енергиен холдинг за деветте месеца на годината достигна 1,38 млрд. лв. и продължава да се увеличава. Това показват данните от междинния финансов доклад на компанията за деветте месеца на годината. Спрямо същия период на миналата година печалбата се е увеличила с впечатляващите 98,7% като през 2021 г. тя е била 726,7 млн. лв.

Основна роля за добрите показатели на БЕХ имат енергийните дружества, които също са с добри печалби за деветте месеца на 2022 г. Именно тези финансови резултати са позволили на БЕХ до момента да внесе в държавния бюджет над 2,1 млрд. лв. Тези средства се използват от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", за да компенсират бизнеса у нас за високите цени на електроенергията на свободния пазар.

Затъналата Топлофикация София

Задълженията на Топлофикация София са наистина колосални, става ясно от финансовия отчет на БЕХ. В края на август тази година е подписано тристранно споразумение между холдинга, столичното парно и Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Според договорката, БЕХ директно получава от ФСЕС 20% от дължимите месечни премии от произведената от когенерациите електроенергия. Средствата ще отиват за погасяване на задълженията по старите споразумения между БЕХ и Топлофикация София. Направено е и ново обединявате на задълженията, които Топлофикация София има към БЕХ заради доставките на газ от страна на дъщерната компания "Булгаргаз". Задълженията са за 333,6 млн. лв. само по това перо, а лихвата за тази година е за почти 4 млн. лв. Новият срок за погасяване на дълга е до март 2029 г. Така към 30 септември нетната сума на вземанията на БЕХ от столичното парно е за 287,1 млн. лв. Направена е обаче обезценка на вземания за над 647 млн. лева, става ясно от доклада.

ESG рейтинг на БЕХ

За деветмесечието БЕХ има присъден ESG рейтинг, който поражда опасения за зеленото бъдеще на холдинга. Група БЕХ има присъден общ ESG рейтинг от 34.2 точки и това я поставя в групата с висок риск. Оценката на експозицията е 54,3 точки (среден риск), а оценката на управлението е 39,9 точки (средно представяне.

Изплащане на заемите за IGB

Към края на септември БЕХ вече започна и изплащане на заемите, получени от Европейската инвестиционна банка за изграждането на газовия интерконектор Гърция - България (IGB). Задълженията на БЕХ към ЕИБ са за 215,1 млн. лв.

Друг голям заем БЕХ бе отпуснал на НЕК преди 8 години покрай финансовия крах на обществения доставчик тогава. В момента компанията е в стабилно финансово състояние и успява да върне средствата. Към 30 септември задълженията на НЕК към холдинга са за 710,9 млн. лв.

По друго споразумение на НЕК към БЕХ за цедирано вземане от ТЕЦ "AES Гълъбово" електрическата компания има да изплаща други 497,6 млн. лв.

ТЕЦ "Марица Изток 2" има да изплаща 859,8 млн. лв. на БЕХ като към момента няма просрочени задължения. Споразумението обаче отново е удължено с една година. "Булгаргаз" пък дължи по две кредитни споразумения 260 млн. лв. на компанията-майка.

Обезценка на активи

Към края на септември дружеството има начислени обезценки за очаквани кредитни загуби на вземания от свързани лица за 797,5 млн. лв. Те спадат значително след като в края на 2021 г. са тези обезценки са били за над 1,24 млн. лв.

АЕЦ "Козлодуй" е в основата на подкрепа за бизнеса

С решението на Министерски съвет от 5 ноември БЕХ е задължен да изплати на републиканския бюджет сумата от 650 млн. лв. и средствата да бъдат предоставени на Фонд СЕС. Чрез тази сума се подкрепя бизнесът и решението за таван на цените за едрата индустрия от 250 лв./мвтч. БЕХ е получил средствата от АЕЦ "Козлодуй" на два транша, което прави атомната централа най-важният участник на енергийния пазар и поддържането на електроенергията за фирмите на приемливи нива.

В същото време държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" е изплатила само през октомври 300 млн. лв. главница от своите задължения към БЕХ, става ясно от отчета.