Проучване в 13 страни показва интересни резултати по чувствителни въпроси за употребата на тютюневи изделия. Дава им отговори, представя нагласите и вижданията  на хиляди хора от различни страни по темата за употребата на тютюн, показва кои са бариерите, които пречат на някои хора да се откажат, както и до каква степен пушачите са запознати с бездимните алтернативи.

Известно е, че бездимните продукти не са без риск. Те съдържат никотин, който пристрастява. Но при тях ги няма дима и катраните от цигарата. Имаме и намалена токсичност.

Изследването, инициирано от "Филип Морис Интернешънъл", е проведено в Аржентина, Австралия, Бразилия, Дания, Германия, Хонконг, Израел, Италия, Япония, Мексико, Русия, САЩ и Великобритания от независимата изследователска група "Повадо" (Povaddo). В него са взели участие 16 099 мъже и жени на възраст между 21 и 74 години.

"Направете вашия свят свят без дим"

Проучването е изготвено специално за глобалната инициатива на ФМИ Unsmoke Your World, която носи в себе си едно много кратко и ясно послание - "Ако не пушиш, не започвай; ако пушиш - спри; ако не можеш - направи промяна".

Какво показва проучването: искам информация, семейството ми ме подкрепя

Избираме интересен акцент - за познанието, доколко пушачите по света и у нас са запознати с бездимните продукти.

"От кого очаквате да бъдете насърчени да спрете пушенето" (посочени са възможни отговори). На този въпрос повечето пълнолетни пушачи отбелязват, че очакват това на първо място от своя лекар. Следват членовете на семейството, здравни организации и приятели.

За България е интересно да се каже, че пушачите предпочитат сами да вземат това решение, като очакват окуражаване най-вече от своя лекар, семейство и приятели.

Данните за България са от проучване сред 510 пълнолетни потребители на бездимни изделия и сред 1822 пълнолетни пушачи.

Запитани, смятате ли, че пълнолетните пушачи, които биха продължили да пушат цигари, трябва да имат достъп до точна и обективна информация за алтернативните бездимни продукти, средният резултат сред всички е 83% положителен отговор. За България процентът е близък - 79.8 от пълнолетните пушачи смятат, че трябва да имат достъп до точна и обективна информация за бездимните изделия.

На въпроса "Имате ли цялата информация, която ви е нужна за бездимните продукти" положителен отговор в международното проучване дават 55% (средна величина). За България се наблюдава голяма разлика между отговорите на пълнолетните пушачи и на потребителите на бездимни изделия. По-малко от половината - 48.9%, от пушачите заявяват, че имат цялата информация, докато процентът при потребителите на бездимни изделия е 70.

На въпроса "Подкрепяте или не тютюневите компании да работят с правителства, регулаторни органи и здравни експерти, за да може пушачите да получат достоверна и точна информация за бездимните изделия", 68% от запитаните от международното проучване отговаря положително. За България 71.2% от пушачите подкрепят такава съвместна работа, а при потребителите на бездимни изделия процентът на поддръжниците на тази идея достига 86.

Анкетата включва и едно твърдение: "Семейството и приятелите ми бяха доволни, след като преминах на продукти без дим". За България одобрението от семейство и приятели на преминалите на бездимни изделия е 63%. Средният резултат в международното проучване е 48%, като с най-високи резултатите са Бразилия (78%) и Италия (64%).

В заключение даваме отговор на въпроса "Дали в социалния си живот сте изпитвали неудобства, предизвикани от навика си да пушите", 64.30% от българските пълнолетни пушачи отговарят утвърдително.

През месец юни "Филип Морис България" проведе национална информационна кампания, през която всеки пълнолетен пушач или потребител на бездимни изделия можеше да задава въпроси и да споделя обратна връзка с представители на компанията.