Услугите на регистър БУЛСТАТ няма да са достъпни три дни поради надграждане на информационната система, съобщиха от Агенцията по вписванията.

От 19:00 ч. в петък, 31 декември, до 00:00 ч. на 4 януари електронните услуги, предоставяни от регистър БУЛСТАТ, временно няма да са достъпни за потребителите. В посочения период ще бъдат извършени планирани дейности по внедряване на нови функционалности на регистър БУЛСТАТ.

А от 4 януари 10-значните кодове по БУЛСТАТ на физическите лица, съвпадащи с техните ЕГН или личен номер на чужденец (ЛНЧ) ще бъдат преобразувани в 9-значни.

Промяната става автоматично и не изисква от потребителите да подават документи или заявления. Справка за връзката "стар-нов код" ще може да се прави на официалната страница на регистър БУЛСТАТ, раздел "Справки".