Три обединения, едно от които с българско участие, а друго с руско, са кандидатите за изграждане на новия газопровод от българо-турската до българо-сръбската граница. В консорциумите има фирми от Италия, Унгария и Саудитска Арабия. Тръжната комисия ще работи до края на март, когато се очаква да бъдат отворени и ценовите предложения, съобщи Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз". 

Това са:

  • ДЗЗД Консорциум - Газово развитие и разширение в България ГРРБ с участници Консорцио Варна 1 -(учредено от Бонатти С.П.А и Макс Щрайхер С.П.А) и Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България
  • Обединение от 1.Industries Fovallalkozo Zrt 2.Industries-KVV Kivitelezo Zrt
  • Обединение Консорциум Аркад с участници: Аркад Ей Би Би С.п.А и Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни

В първият консорциум участва фирмата Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България, собственост на руския гражданин Aндрей Владимирович Пархомчук, показва справка в масивите на ДАКСИ. Тя е регистрирана на 1 март 2019 година и има предмет на дейност:
а.Проектиране, техническо консултиране и строителство на газопровод в България и експлоатация и управление на този проект;
b. Други инвестиционни и търговски сделки и дейности;
c. Всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

За другия участник в първия консорциум - Консорцио Варна 1, както и за останалите компании от обединенията, няма данни в масива на ДАКСИ.

Поръчката е на обща стойност 2,2 млрд лева. Към момента кандидатите да пренасят газ по тръбата са българската държавна компания "Булгаргаз", руската "Газпром" и швейцарската "Мет".