"Основният ни фокус през последните години е модернизацията на "Топлофикация Враца". Усилията ни са насочени най-вече към производството на чиста енергия чрез използването на екологични горива. Стремежът ни е да осигурим надеждно и сигурно отопление за нашите клиенти." Това заяви инж. Радослав Михайлов, изпълнителен директор на "Топлофикация Враца".

Той обясни, че през годините ръководството на топлофикационното дружество е вложило значителен финансов ресурс както в поддържането на доброто технологично състояние на съоръженията за пренос на топлинна енергия, така и в екологични проекти.

"За няколко години преобразихме производството на енергия в нашия град. По този начин клиентите ни могат да бъдат спокойни, че, избирайки централното отопление, са инвестирали в техния комфорт през студените месеци от годината и то на достъпна цена", отбеляза инж. Радослав Михайлов.

По думите му в съответствие с действащото екологично законодателство през последните няколко отоплителни сезона използват биогорива за производството на топлинна енергия.

Инж. Радослав Михайлов обясни още, че биомасата се счита за една от най-подходящите алтернативи на твърдите изкопаеми горива. Той посочи, че под общото наименование биомаса се има предвид суровини, получени от остатъците на растителните култури.

"Като основни предимства на биогоривата могат да се изтъкнат широката достъпност и фактът, че са възобновяем енергиен източник. Насърчаването на използването на биомаса играе важна роля и в достигането на целите на ЕС за опазване на околната среда, отбеляза инж. Радослав Михайлов.

Той заяви, че според редица проучвания към днешна дата биомасата е основният източник на възобновяема енергия в Европейския съюз, като нейният дял е около 60%.

По думите му увеличаването на използването на биогорива в ЕС може да помогне за диверсификация на енергийните доставки в Европа, за икономически растеж и създаване на работни места и за намаляване на емисиите на парникови газове.

Инж. Михайлов допълни, че на фона на растящите цени на всички видове горива използването на биомасата в горивния микс при топлофикациите придобива още по-голямо значение за осигуряването на отопление на достъпна цена.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Враца" увери, че планират и занапред да работят още повече за изпълнение на целите на зелените политики на Европа. По думите му в контекста на сложната геополитическа обстановка вследствие на водещата се война в Украйна растящите цени на горивата и икономическата криза, завръщането към твърдите изкопаеми горива е процес, който вече е започнат в редица страни. Според него това би забавило, но не би отменило достигането на целите на Европейския зелен пакт за намаляване на въглеродните емисии.

Инж. Радослав Михайлов посочи още, че е необходимо да бъде извършен анализ и да има ясна визия за трансформацията на енергийния сектор в България, съобразен със спецификите ни като страна.

И добави, че поетите ангажименти пред Европейската комисия чрез Плана за възстановяване и устойчивост за намаляване на въглеродните емисии с 40% от 2019 г. до 2036 г. са прибързани и поставят под риск функционирането на енергийната система.

По думите му е недопустимо да се извеждат от експлоатация работещи мощности без да има алтернатива, която да ги замести.

"Намалението с 40% на емисиите до 2026 година единствено ще направи България от страна износител на електрическа енергия в държава вносител. Крайната цена ще бъде платена от бизнеса и потребителите. Не на последно място стотици заети в сектора ще изгубят работните си места", категоричен беше инж. Радослав Михайлов.

Той подчерта, че е необходимо да се предприемат стъпки за предоговаряне на сроковете за намаляване на въглеродните емисии и да се намерят работещи решения, за да запази България своята енергийна независимост и сигурност.