Топлофикация "София" ще привежда директно на "Булгаргаз" парите от продажбата на тока, който произвежда по високоефективен начин.

По този начин топлофикацията ще покрива част от текущите си задължения за газ, които вече са достигнали 100 милиона лева.

За това са се разбрали двете дружества след среща в енергийното министерство.

Преди дни пред БНР изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов съобщи за проблема и посочи, че ако топлофикацията не започне да си плаща, те ще са принудени да си търсят парите по съдебен ред.

Във връзка с натрупани задължения на "Топлофикация София" АД към "Булгаргаз" ЕАД в Министерството на енергетиката бе проведена среща с представители на двете дружества, Столична община и Столичен общински съвет, съобщиха от Министерството.

По думите на енергийния министър Теменужка Петкова както "Булгаргаз" като доставчик на природен газ, така и "Топлофикация София" имат специфични задължения към обществото. Софийската топлофикация е най-големият клиент на "Булгаргаз" - с около 35 на сто от общата консумация на природен газ в страната.

По време на срещата страните са постигнали съгласие текущите вземания на "Топлофикация София" ЕАД от продажбата на високоефективна електроенергия да постъпват директно в "Булгаргаз" ЕАД. По този начин ще бъдат покрити част от задълженията и ще се постигне устойчивост на плащанията.