"Топлофикация Перник" инвестира в целогодишното производство на енергия от природен газ. За целта преди две години бяха закупени три газови когенератора. Очаква се тази година да бъдат включени в експлоатация. Чрез реализирането на инвестицията ще се предостави възможност за продължаване на дейността на "Топлофикация Перник", като се изпълняват целите за намаляване на въглеродните емисии.

На този етап въглищата ще се използват само по време на отоплителния сезон", коментира инж. Чавдар Стойнев, директор на предприятието. По думите му с производството на енергия от природен газ ще се допринесе за устойчивото развитие както на дружеството, така и на Югозападния въглищен регион.

"Топлофикация Перник" е едно от дружествата, които имат важна роля за енергийния отрасъл на България и основен работодател за Перник и останалите населени места в региона", подчерта инж. Стойнев.

Директорът на "Топлофикация Перник" обясни, че паралелно провеждат административните процедури за реализиране на още една инвестиция за поетапна замяна на по-голяма част от въглищата с биомаса.

"Биомасата е възобновяема суровина, при чието оползотворяване не се отделят вредни емисии във въздуха. Амбицията ни е да създадем напълно екологично производство на енергия. Винаги целият екип на "Топлофикация Перник" сме имали за цел да работим в пълно съответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. С тези инвестиции ние правим най-важната крачка към енергийната трансформация на предприятието", посочи инж. Стойнев.

"С осъществяването на справедлив енергиен преход ще открием още нови и по-благоприятни условия за заетост не само в нашето предприятие, но за въглищните региони в България. При нас работят приблизително 500 души. Като отговорен работодател първата и най-важна задача, която стои пред нас, е да направим всичко, което зависи от нас, за да запазим специалистите ни и да съхраним дохода на екипа ни и на семействата им. Както нееднократно съм заявявал, в сектора ни работят отлични професионалисти и не бива да позволим да ги загубим", заяви инж. Стойнев. Той е убеден, че след като успешно реализираме зелената трансформация на "Топлофикация Перник", ще се открият още нови работни места.

"Модерните съоръжения и технологии не могат да функционират сами. Човешкият ресурс е ключов за развитието на предприятието и като цяло на сектора. Нашата цел е да запазим екипа си, да преквалифицираме част от заетите и да привлечем още нови експерти.", сподели инж. Стойнев.