Не трябва да отписваме въглищните централи, а да работим за тяхната трансформация. Ключът за успешното осъществяване на плавен и справедлив преход е изготвянето на ясна визия за сектора, диалог между заинтересованите страни, иновации и нови технологии. Нямаме повече време за губене. Време е за конкретни действия, каза директорът "Топлофикация Перник" Инж. Чавдар Стойнев.

Инж. Стойнев, какво трябва да знаят българите за Европейския Зелен пакт?

Искам да започна малко по-отдалеч и накратко да синтезирам най-важните цели на екологичната политика, която в последните години провежда Европа. Ще започна оттам, че Зеленият пакт не трябва да се разглежда само като създаване на по-екологично производство, но и като възможност за икономически растеж в бъдеще. В основата на дългосрочната визия на Зелената сделка са именно хората и подобряването на начина им на живот. В тази връзка е необходимо на първо място да се окаже подкрепа на заетите в сектор "Енергетика" и регионите, които трябва да положат по-големи усилия за вече започналата трансформация. Само по този начин можем да бъдем сигурни, че никой няма да бъде изоставен, какъвто е и слоганът на Европа.

При осъществяването на справедлив преход ще се намали и възможността за нарастване на социалното неравенство. Процесите за взаимно свързани. Разбира се, предизвикателствата не са малко, но и възможностите са големи. Както сами виждате, реализират се огромни инвестиции.

Смятам, че ключът за успешното осъществяване на трансформацията е в необходимостта да се търси съгласие на национално и на местно ниво, бизнес, синдикати, екологични организации, всеки да допринесе с всичко, която може като данни, статистика, анализи, проучвания и т.н. Всеки трябва да помогне, за да се постигне баланс между политиките на Европейския съюз и нашите национални приоритети в областта на енергийната сигурност.

Нямаме повече време за губене. Не трябва да отписваме въглищните централи, а да работим за тяхната трансформация.

Редица експерти определят Зеления пакт като най-важната "сделка" за бъдещите поколения. Ще успеем ли да осигурим едно по-добро бъдеще за децата ни?

Дали България ще се възползва от възможността за осъществяване на така дълго отлагания зелен рестарт, зависи от държавата и самите дружества. Мога да бъда конкретен единствено за "Топлофикация Перник", която е част от "Югозападния въглищен регион", който е един от най-силно засегнатите от европейските изисквания.

За нас е голямо предизвикателство сами да изпълним всички европейски изисквания, като същевременно останем конкурентоспособни на пазара. Запазването на устойчивото икономическо развитие на "Топлофикация Перник" е от изключителна важност, защото сме структуроопределящи за Югозападния въглищен район и при нас работят голяма част от местните жители. Не на последно място, дейността ни гарантира голяма част енергийната сигурност и независимост на страната.

Смятам, че преходът към нулева въглеродна икономика ще е успешен за България, ако успеем да запазим работните места и конкурентоспособността на производството.

Какво e бъдещето на "Топлофикация Перник?

Нашата визия за бъдещето на "Топлофикация Перник" е в преминаването на природен газ. Вече две години работим върху внедряването на трите газови когенератора. Очаква се новите мощности да бъдат включени в експлоатация само след няколко месеца. Предвиждаме да произвеждаме целогодишно електро- и топлоенергия от "синьото гориво". На този етап въглищата ще се използват само по време на отоплителния сезон.

Чрез реализирането на инвестицията ще се предостави възможност за продължаване на дейността на "Топлофикация Перник" като се изпълняват целите за намаляване на въглеродните емисии, заложени в Европейската Зелена сделка.

Работим и по проект за изграждане на инсталация за производство на енергия и от биогаз. Амбицията ни е да създадем напълно екологично производство. Запазването на работните места и функционирането на предприятието са основен приоритет.