"Топлофикация Габрово" внесе в КЕВР заявление за прекратяване на лицензиите за производство и пренос на топлинна енергия, съобщи енергийният регулатор. Това става часове след пресконференцията, на която трима министри и кметът на Габрово обявиха, че по всяка вероятност жителите на града ще останат без централно отопление.

Днес КЕВР съобщи, че на 15 август 2023 г., в края на работния ден, е постъпило заявление от "Топлофикация-Габрово" ЕАД за прекратяване на издадените от регулатора лицензии за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" и за дейността "пренос на топлинна енергия". Като мотиви за прекратяване на лицензиите е посочена техническата невъзможност на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност. Решението за прекратяване на лицензиите е взето на заседание на Съвета на директорите на "Топлофикация-Габрово" ЕАД, проведено на 2 август 2023 г.

Заявлението не е основание за спиране на проверката на КЕВР в "Топлофикация - Габрово" ЕАД. В хода й ще бъдат установени фактите и обстоятелствата, които според дружеството, не му позволяват да продължи да топлоснабдява клиентите си, отбелязва енергийният регулатор. КЕВР допълва, че резултатите от проверката ще залегнат в мотивите на предстоящото решение.

Кметът на Габрово Таня Христова заяви на пресконференцията вчера, че през изминалата зима габровци на практика не са имали централно отопление, защото през ден е имало аварии. Въпреки множеството проверки и глоби, не е имало промяна в топлоподаването от местното дружество. Заедно с нея баха министрите на енергетиката, финансите и околната среда и водите.

Министърът на енергетиката Румен Радев каза, че решението за обществените сгради е природен газ и термопомпи, а за битовите - както досега - за отопление да използват електроенергия. 

Министърът на финансите Асен Василев съобщи, че разликата за абонатите при преминаване от парно на ток е около 1,3-1,5 млн. лева за отоплителен сезон, които общината тази зима ще осигури на битовите абонати, докато преминат на други варианти, които Министерството на енергетиката разработва.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов бе категоричен: Ще действаме безкомпромисно, здравето на българските граждани струва много повече от 1,5 млн., струва много повече от милиарди.