В присъствието на заместник-областния управител на Габрово Андрей Николов, експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново днес са пломбирали котлоагрегата на въглища в габровската топлоцентрала. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Габрово.

Работата на съоръжението ще бъде преустановена до издаването на писмено потвърждение от РИОСВ, че дружеството е предприело мерки за спиране на допускането на неорганизирани емисии на пепел в атмосферния въздух от сградите на топлоцентралата.

Принудителната административна мярка е наложена с документ на РИОСВ-Велико Търново от 17 март, уточниха от Областна администрация - Габрово, информира БТА.

До налагането на тази принудителна административна мярка се стига след множество сигнали на граждани и проверки на институции. На 7 март е установено неорганизирано изпускане на пепел, съставен е акт за имуществена санкция в размер 2000 лева, връчено е и предписание, което задължава топлоцентралата да преустанови изпускането на пепел. Ден след изтичане на предписанието изпускането на пепел в атмосферата е продължило.

Снимка: Областна администрация Габрово

Издадено е следващо предписание, заедно с изискване за представяне на краткосрочен и дългосрочен план за подобряване на техническото състояние и съответно предоставяне на качествена услуга за гражданите. Проведени са редица срещи между представители на Община Габрово, Областна администрация - Габрово, РИОСВ - Велико Търново и "Топлофикация - Габрово" ЕАД.

Снимка: Областна администрация Габрово

При последната проверка - от 10 март, експертите са установили, че поетите ангажименти от ТЕЦ Габрово не са изпълнени, предприетите мерки са неефективни и недостатъчни. След тази констатация РИОСВ - Велико Търново взима решение, за прилагане на най-тежката административна мярка - извеждане от експлоатация и пломбиране на горивната инсталация, посочиха още от Областна администрация - Габрово.

Снимка: Областна администрация Габрово

През 2017 г. се стигна до протест заради авариите, който бе подкрепен и от кмета на Габрово Таня Христова. Във времето са правени множество проверки от редица институции.

В средата на януари от общинската администрация в Габрово са изпратили искова молба към Комисията за енергийно и водно регулиране. На сайта на Община Габрово е налична цялата документация относно казуса с "Топлофикация - Габрово".

Снимка: Областна администрация Габрово