Топлофикационните дружества започват да плащат просрочените задължения, каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов пред журналисти в сградата на КЕВР.

"До утре очакваме 12 милиона общо от Бургас, Враца и Плевен", добави Павлов. Той се надява до средата на януари да се подготвят и подпишат споразумения, за да се гарантира плащането на парите срещу предоставяне на съответното финансово обезпечение.

В момента, в който се подпише това споразумение и се гарантира изплащането на задълженията към "Булгаргаз", запорите върху тези три топлофикационни дружества ще бъдат вдигнати, категоричен бе Николай Павлов.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" уточни, че общественият доставчик успява да събира текущите и част от просрочените задължения. Проблемът идвал през зимните месеци, когато топлофикационните дружества имат забавяния от повече от месец в тяхната събираемост. Това води до забавяния и в плащанията към "Булгаргаз", обясни Николай Павлов.

От "Топлофикация - София" са поели писмен ангажимент, че този месец ще платят 33 млн. лева, посочи Павлов. Той добави, че за първото тримесечие на 2019 г. софийското топлофикационно дружество ще заплаща по 60 млн. лева на месец. "Всички задължения ще бъдат погасени до 1 юли", съобщи Павлов. По думите му това е по графика на "Топлофикация - София", който са изпратили официално до "Булгаргаз" ЕАД.

В "Булгаргаз" снощи е пристигнало решението на Европейската комисия, с което се налага глоба на БЕХ и дъщерните му дружества "Булгартрансгаз" и "Булгаргаз" от 77 млн. евро, информира Николай Павлов. Той каза, че решението ще бъде внимателно ще бъде разгледано и анализирано и вероятно ще бъде обжалвано. "В срок до три месеца трябва да бъде заплатена глобата или гарантирана с банкова гаранция или друг вид гаранция. А в срок до 2 месеца и 10 дни от получаване на решението имаме възможност да обжалваме", уточни изпълнителният директор на "Булгаргаз".