Разговаряме с инж. Любомир Спасов, енергиен експерт с богат професионален опит в едни от най-големите централи в страната - бивш директор на Топлофикация Перник и настоящ в ТЕЦ Бобов Дол.

- Инж. Спасов, напоследък стана ясно в публичното пространство, че сте работите по много нови проекти. Знаем за въвеждане на природен газ, производството на енергия от фотоволтаици, водород. Ще ни изненадате ли с още нещо през тази година?

- Ще Ви изненадам, да. Най-новият проект, който е с особено значение за бъдещето на ТЕЦ-а, е изграждане на специална инсталация, която в затворена среда ще разтопява въглищата и биогориво, а генерираната топлина ще постъпва направо в енергийните котли.

- Какъв ще е ефектът от въвеждането на съоръжението?

- С внедряването в експлоатация на инсталацията няма да се отделят никакви пепели, което е огромна стъпка в екологичното развитие на ТЕЦ Бобов Дол.

Категорично, работата на инсталацията ще доведе и до отделяне на по-малко въглероден диоксид от парогенераторите. Все пак това е основната цел на всички нови проекти.

- Разкажете ни повече за инсталацията.

- Външна фирма ще изгради инсталацията. Чрез процес на термолитично трансформиране на въглеводороди, съдържащи се в горивата ще се получава т.нар. кипящ слой. На прост език, инсталацията ще разгражда горивото чрез много високи температури, при което ще се получава максимално количество топлина в условията на двустепенен нискотемпературен кипящ слой и при ниско налягане. Процесът ще се извършва в затворена система, напълно изолирана от околната среда. Работната температурата вътре в инсталацията ще бъде между 850 и 950 градуса.

- Тъй като въпросът с разрешителния режим за изграждане на каквито и да е иновативни съоръжения в централите е много дискутиран и предизвиква обществен интерес, не мога да не попитам, на какъв етап е въпросната инвестиция?

- В интерес на обществото, мога да Ви гарантирам, че в ТЕЦ Бобов Дол всички дейности, инвестиции и проекти се извършват напълно законно и само с разрешение от компетентните институции.

Инвестиционното намерение за изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди е внесено в РИОСВ и очакваме тяхното решение.

- Каква е целта на всички инвестиции, които планирате? Разкажете накратко и за останалите.

- Инсталацията за термолитично трансформиране на въглеводороди е поредната стъпка в усилията ни за създаване на по-чисто производство на енергия. За да работим в унисон с европейските политики, трябва в кратки срокове да спрем използването на въглища. Единственото решение е постепенно да ги заменим с алтернативи, които не отделят въглероден диоксид и други газове.

В ход е проект за прокарване на газопровод и преминаване частично към енергия, създадена от природен газ. Вероятно знаете и за инвестиционното ни намерение за изграждане на фотоволтаичен парк върху рекултивиран сгуроотвал. В по-дългосрочните ни планове сме заложили преминаване на водород, но за това се надяваме и на външно финансиране чрез Зелената сделка.