Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще вземе решение на 10 юли за утвърждаване на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на "Софийска вода" за регулаторен период 2022-2026 г., съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов след открито заседание на комисията.

Коментари и предложения по темата ще се приемат в 14-дневен срок, от днешна дата, каза Иванов, цитиран от БТА.

Инвестиционната програма на "Софийска вода" за периода 2017-2021 година е изпълнена, но доста често в обществото се разпространяват определени очаквания, които са нереалистични, каза пред участниците в общественото обсъждане Васил Тренев, изпълнителен директор на дружеството.

За подмяната на ВиК мрежата на столицата, която е около 5500 километра, са необходими инвестиции в порядъка на милиарди левове. В периода са подменени около 40 километра ВиК мрежа, а това е по-малко от 1 процент от канализационната мрежа на града. Пари за подмяна на ВиК мрежата се намират от три източника - основно евросредства по проекти, с пари от общината и накрая през инвестиционната програма на оператора, която обаче минава през цената на водата, каза Тренев. Ние ремонтираме най-вече там, където има течове, отбеляза той.

Инвестиционната програма ще стане ясна, когато се разглежда бизнес планът на компанията, посочиха от фирмата концесионер.

Язовир "Бели Искър"

Снимка: "Софийска вода"/БТА

В понеделник от "Софийска вода" съобщиха, че язовир "Бели Искър" е в допустимата си норма и е в работоспособно състояние. Завиреният му обем в момента е 10 222 800 м3 , а максимално допустимият е 15 080 000м3. Това от отдел "Комуникации" към "Софийска вода" отговориха на запитване от БТА във връзка с интензивните валежи в страната през изминалите дни и поройните дъждове в Самоковска община. Стената на язовира също е в работоспособно състояние. 

Язовир "Бели Искър" поддържа град Самоков, самоковските села Мала Църква, Маджаре, Алино, Белчин, Рельово, Райово, Долни Окол, Горни Окол, и около 20% от водоснабдяването на град София и прилежащите села.