"Булгартабак - Холдинг" АД съобщава през сайта на Фондовата борса за промяна на акционерите на дружеството.

Дяловото участие на Щига Анщалт (Stiga Anstalt) - Лихтенщайн в капитала на "Булгартабак - Холдинг" възлиза на 1 086 595 акции, представляващи 14.74904 на сто от акциите в капитала на "Булгартабак - Холдинг" АД, пишат от компанията.

Дяловото участие на Удфорд Естаблишмент (Woodford Establishment) - Лихтенщайн в капитала на "Булгартабак - Холдинг" АД възлиза на 2 431 183 акции, представляващи 33 на сто от акциите в капитала на "Булгартабак - Холдинг" АД.

От дружеството съобщават още, че БТ Инвест ГмбХ (BT Invest GmbH) - Австрия вече не притежава акции на "Булгартабак - Холдинг" АД