Комисията за финансов надзор е предоставила данни на Прокуратурата от проверката на "Исторически парк" АД - Варна, се казва в съобщение от КФН. Според комисията има вероятност на лицата, придобили от акциите на дружеството, да се предоставя заблуждаваща информация, че заплатената от тях стойност за акциите постъпва в дружеството за реализация на самия проект "Исторически парк", а не по сметка на акционерите-прехвърлители.

"За установяване или отхвърляне на това предположение, с мое решение, резултатите от проверката на всички факти и обстоятелства, свързани с правоотношенията, възникващи между дружеството и неговите акционери, са изпратени за запознаване и преценка за последващи действия от страна на Прокуратурата", казва председателят на КФН Бойко Атанасов.

КФН е инициирала проверка на "Исторически парк" АД след като е анализира публично оповестената информация за проекта, налична в интернет пространството, електронни медии и социални мрежи, както и в Търговския регистър.

Проверката на КФН е установила също, че прехвърлянето на наличните акции на "Исторически парк" се осъществява между частноправни субекти. Респективно, правоотношенията, които възникват между тях, също имат частноправен характер. От КФН заявяват, че нямат правомощия по отношение на тях, тъй като правомощията на КФН са единствено при публично предлагане на безналични ценни книжа.

В началото на тази година проектът във варненското село Неофит Рилски беше представен като най-големия в света и първи по рода си културно-исторически и развлекателно-образователен парк от такъв вид на стойност 250 милиона лева. Обявената цел бе да се проследи историята на цивилизацията по българските земи от 10 000 години назад до наши дни.