Осигурителните вноски да бъдат разпределени поравно между работодателите и работниците. В момента съотношението е 60 към 40, като бизнесът плаща по-голямата вноска. Според работодателите това няма да се отрази на заплатите, съобщи телевизия "Европа".

"В рамките на общия разход за труд нищо няма да се промени, в рамките на нетния доход също. Една такава реформа направиха успешно в Румъния, а много отдавна е така в Македония. Това внася повече прозрачност и повече съпоставимост", каза Васил Велев - председател на АИКБ.

Причината да не се отрази - според работодателите разликата ще бъде компенсирана от увеличение на трудовите възнаграждения.

"Постоянно поемаме ангажимент да увеличаваме възнагражденията и го правим. За миналата година е над 8% за по-миналата над 11%. Вярно е, че с тази цена на електроенергията е много трудно да прогнозираме какво ще се случи през тази година. В случая не става дума за ощетяване на някого или за облагодетелстване на друг. Искаме повече прозрачност в отношенията и статистиката", допълни Велев.

Мнението на синдикатите обаче все още не е търсено. Затова вариант остава законодателна промяна.

Работодателите предлагат и с промени в Кодекса на труда да се въведат нов вид трудови договори. Предложението е да се записват две числа - общият разход за труд и нетната сума, която работникът получава след всички удръжки.