Антоан Геринкс е мозъкът зад CO2Logic. Използва опита си като конструктивен активист, предприемач и главен изпълнителен директор, за да покаже специфичните предимства на прилагането на отговорна политика за устойчиво развитие от страна на компаниите. Страстта му към проблемите на климата и околната среда му помагат ежедневно да се стреми да предлага услуги с добавена стойност за организации, които желаят да бъдат пионери и част от спешния преход към икономика с ниско въздействие. Антоан е и лектор в TEDx.

CO2logic е белгийска компания-пионер в климатичните действия и въглеродната неутралност, както и сред първите европейски организации, когато става въпрос за разработването на проекти за климата в развиващите се страни (предотвратяване на обезлесяването, повторно залесяване, възобновяема енергия, енергийна ефективност и др.). CO2logic е първата белгийска компания, която помага на другите компании да прилагат по-екологична и по-устойчива политика, като изчисляват, намаляват и компенсират въздействието си върху климата, така че да могат да станат неутрални спрямо CO2.

снимка: CO2logic

Ролята на CO2logic (www.co2logic.com) от създаването ѝ през 2007 г. е да помага на компаниите да изчисляват, намаляват и компенсират въздействието си върху климата. Бихте ли обяснили с прости думи в какво се изразява вашата дейност? Как помагате на компаниите?

Още от началото през 2007 г. до днес имаме много ясна визия: "Нашата цел е да се борим с изменението на климата и неговите социални и икономически последици" чрез реални действия в областта на климата. Ето защо работим в тясно сътрудничество с ентусиасти и компании. Помагаме на компаниите, като дефинираме за тях стабилна и ефективна климатична стратегия и устойчив път, който да следват. Въпросът за климата няма да бъде решен за един ден, но ние гарантираме, че компаниите могат да осъществят своя летящ старт.

снимка: CO2logic

Какви са предимствата за компаниите от работата им с вас?

Повечето от нашите клиенти и партньори печелят предимства на много различни нива. Първо, те осъзнават какъв е собственият им отпечатък, а ние им съдействаме да се съсредоточат върху най-ефективните действия за по-нататъшното намаляване на въглеродните емисии. Стремим се всичко, което правим, да отговаря на най-добрите научни достижения и да бъде в съответствие със "Зелената сделка" на ЕС и Парижкото споразумение, така че да гарантираме устойчивостта на нашите клиенти. В същото време предприемането на реални действия в областта на климата допринася също и към репутацията и ценностите на компаниите, с които работим. Това се оценява високо от служителите и работниците, с които се срещаме, тъй като грижата за климата и други екологични проблеми е обща ценност, която може да се изгражда и интегрира с общи усилия като част от корпоративната култура.

снимка: CO2logic

Какъв тип компании ви избират за свой партньор?

Въглеродните емисии са навсякъде. Така че всички компании, които се отнасят сериозно към климатичните мерки, са добре дошли в CO2logic. Обикновено се радваме да работим за практични и амбициозни компании.

Виждате ли някаква разлика в начина, по който компаниите възприемат влиянието си върху климата в зависимост от региона или държавата, където се намират?

Да, все още има разлики, но не бих искал да правя обобщения. Често виждаме, че страните от Северна и Западна Европа поемат водеща роля в борбата с климатичните промени. Азиатските и американските корпорации започват да наваксват, но им предстои още дълъг път. Централноевропейските държави, често поради своя въглеродно интензивен енергиен микс, също имат много да наваксват, за да декарбонизират своята дейност.

Нека се върнем към момента, когато започна всичко. Как решихте, че консултантските услуги в областта на екологичната отговорност са това, което ви интересува?

CO2logic се роди от един идеал през 2005-2006 г.: а именно, че всеки трябва да има възможност да предприема действия за опазване на климата. Въз основа на този идеал нашата компания беше официално създадена през януари 2007 г. с цел да разработва климатични проекти, финансирани от онези, които желаят да допринесат към каузата, първоначално главно проекти за залесяване и опазване на околната среда. Така започна всичко. Бързо осъзнахме обаче, че за да могат да имат свой принос към проектите в областта на климата във връзка със своето въздействие върху него, компаниите и организациите първо трябва да установят мащаба на своите въглеродни емисии и въздействие. Така много бързо започнахме (до средата на 2007 г.) да предлагаме услуги за осчетоводяване на въглеродни емисии, след като преминахме някои курсове и обучения. От тогава използваме международния протокол GreenHouse Gas за изчисляване на въглеродните отпечатъци.

Разкажете ни повече за най-интересните си проекти по света.

Това е много труден въпрос, тъй като всички проекти за климата, които разработваме с местни партньорски неправителствени организации, са много интересни. Тук споделям няколко уебсайта, посветени на климатичните проекти, за да можете сами да прецените кой е най-интересният:

  • www.waterforclimate.org (разработен съвместно със Spadel & Devin в Руанда)
  • www.ecomakala.org (с UCB в Демократична република Конго)
  • www.wanrou.org (с Interparking в Бенин)
  • www.greensahel.org (в Буркина Фасо),
  • www.tegstove.org (в Бенин)

Всички тези проекти помагат в борбата срещу обезлесяването, а някои са в помощ на залесяването. В същото време всички те допринасят значително към Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Така че освен намаляването на собствените ни емисии на CO2 на място (например в България) на ниво компании, е от решаващо значение да се помогне и на развиващите се страни в тяхното устойчиво развитие. В Африка например, населението се увеличава и там все още разчитат в голяма степен на изкопаеми горива като невъзобновяема дървесина и дървени въглища, като така неволно допринасят за обезлесяването. Техните гори също така отнемат от нашите емисии на CO2. Всички сме взаимосвързани. Чрез доброволно компенсиране можем да подкрепим прехода към по-устойчиви общности също и в развиващите се страни.

снимка: CO2logic

Какво можете да ни разкажете за вашите проекти и партньори в България?

Групата Spadel, към която принадлежи "Девин", има много ясна стратегия за непрекъсната оценка и намаляване на въглеродните емисии (вижте https://sourceofchange.spadel.com/). Това, което в момента не може да бъде намалено, се компенсира чрез сертифицирани климатични проекти. В България има малко проекти, сертифицирани от Verra (VCS), но заедно със Spadel и "Девин" прави своя принос и допринася за вятърната електроцентрала "Свети Никола", като закупува въглеродни кредити в съответствие с оставащите емисии на CO2. Този проект за възобновяема енергия от вятър с мощност от 156 MW е сертифициран от Verra (VCS) и е свързан към мрежата в Община Каварна. Обърнете внимание, че всички проекти за възобновяема енергия помагат за постепенното декарбонизиране на българския енергиен микс, който все още е доста въглеродно интензивен (> 400 gCO2/kWh).

Можете ли да очертаете мащаба на бизнеса си по отношение на броя на клиентите, регионите, в които работите, мащаба на проектите, както и темповете на растеж на компанията?

CO2logic има екип от приблизително 40 инженери, базирани в Брюксел, които работят и в цяла Европа и са ангажирани с климатични проекти в Африка и Южна Америка. Имаме около 350 клиенти, които са решени да предприемат реални действия в областта на климата. Наскоро се присъединихме към организацията South pole (www.southpole.com) и към множество хора от целия свят, за да постигнем заедно по-положително въздействие върху климата в световен мащаб, да ускорим действията по опазването на климата и станалия неотложен преход към икономика с ниски или неутрални (наричани още Net Zero) въглеродни емисии.

Как трябва да се подготви една компания и какво трябва да направи, за да се възползва пълноценно от вашите услуги?

Първо, трябва да бъде психически подготвена да предприеме действия по климата. След това обикновено провеждаме първи конферентен разговор, за да разберем потребностите и да видим как можем оптимално да съчетаем икономическата устойчивост с действията по климата. След като постигнем съгласие, ние проектираме "климатичното пътуване", като помагаме на организациите да постигнат необходимото намаляване на CO2, а впоследствие и въглеродна неутралност или Net Zero възможно най-скоро. Не е нужно да чакаме 2050 г., за да достигнем Net Zero емисии: колкото по-рано, толкова по-добре. Всичко започва с въглеродния отпечатък, за да се определи къде стои дадена организация и какво ще трябва да направи през следващите години, за да отговори на изискванията на "Зелената сделка" на ЕС и Парижкото споразумение. Общата цел е да се опитаме да останем под 1,5 градуса по Целзий в хода на глобалното затопляне. Според последния доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC) ще ни бъде трудно, но можем да се справим, ако всички последваме призива на Гьоте: "Нека всеки да помете пред собствената си врата и целият свят ще бъде чист". Този цитат е много актуален за нашето климатично предизвикателство. Искрено вярваме, че ако всеки поеме своята отговорност, можем да възстановим баланса.

Бихте ли искали да споделите нещо, което пропуснахме да ви попитаме, но смятате за важно да споделите?

Трябва да се развием от общество и икономика, които приватизират печалбите и "споделят" въздействието си (като замърсявания, емисии на CO2 и др.) към общество, което може да приватизира печалбите само ако приватизира и въздействието си. Тогава всички екологични и климатични въпроси ще бъдат решени много бързо.