Правителството реши днес да открие процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство на обект гражданско летище за обществено ползване "Пловдив". Това съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков пред журналисти в Министерския съвет.

"Процедурата ще бъде изцяло публична", добави той.

Срокът на концесията, за която ще предостави летището, заедно със строителството и дейностите по предоставянето на летищни услуги, е 35 години. При оценяването на участниците техническото предложение ще има относителна тежест 55 процента, 45 процента ще бъда финансово предложение, уточни министър Желязков.

Изискванията към участниците в процедурата ще бъдат практически опит в експлоатация на международно летище с пътникопоток не по-малко от 450 000 годишно - не по-малко на 5 години през изминалите 10 години. Освен това кандидатите трябва да имат регистриран основен капитал не по-малко от 1 млн. лева. Размерът на балансовата или пазарна стойност на дълготрайните материални активи не трябва да е по-малък от 40 млн. лева. Освен това те трябва да са финансирали поне един проект, чиято стойност надвишава 10 млн. лева през последните 10 години, посочи Росен Желязков. Участниците в процедурата трябва да имат и опит в набирането на финансови средства.

Концесионното възнаграждение има две ставки - фиксирана и плаваща. Плаващата е 5 процента от брутния приход на концесионера на годишна база. Но не по-малко от 100 000 на година. Инвестициите, които се очакват, трябва да бъдат не по-малко от 100 млн. лева. "Очакваме да има интерес за летище Пловдив и това да допринесе за развитието на транспортната свързаност в региона, както и в съседните такива", каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.