Остатъчният серовъглерод в района на бившия торов завод "Химко" във Враца се обезврежда по химичен метод. Преди месеци РИОСВ издаде предписание за пълно неутрализиране на терена и след това глоби собственика му, защото не изпълнява препоръката. Впоследствие беше наета лицензирана фирма, която да обезвреди опасния химикал, припомни БНР.

В петък, 29 юли, РИОСВ - Враца съобщи, че на 26 юли нейни експерти са извършили проверка на "Камибо" ЕООД във връзка с проследяване и контрол на дейностите по обезвреждане на наличния серовъглерод на площадката на "Камибо" ООД - ТП "Хименерго" (на "Химко").

Констатирано е, че неутрализацията на серовъглерода се извършва по химичен метод, чрез натриева основа до получаване на краен продукт натриев карбонат, като се очаква процесът по неутрализация да приключи около 10 август 2022 г.,се казва в съобщението.

РИОСВ уточнява, че на фирмата е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв заради това, че дейностите не са били извършени в определения от инспекцията срок - 3 юни 2022 г.

Преди три години наетата фирма извози от площадката 110 тона серовъглерод поради екологичен риск. 6 тона от опасното вещество остана като "мъртъв" обем в цистерните, където е съхраняван от години. За да бъдат предпазени от атмосферни влияния, те са потопени в басейни. Водата в тях също трябва да бъде обезвредена.