Независимият газопреносен оператор Ай Си Джи Би (ICGB) ще проведе днес годишни търгове за капацитет на газовата връзка между Гърция и България, съобщиха от оператора. Ще се предлагат количества за пет последователни газови години, а капацитетът варира за различните точки на междусистемно свързване - съответно с мрежите на българския оператор "Булгартрансгаз", гръцкия DEFSA и Трансадриатическия газопровод (TAP).

За предстоящата газова година 2024/2025 Ай Си Джи Би ще предложи на конкурентни търгове свободния капацитета на двете точки в Гърция, възлизащ на 1 161 784 139 нм3/год. или 37 333 058 кВтч/д/г. За точката на междусистемно свързване в България ще бъде офериран свободен капацитет в размер на 1 027 334 020 нм3/год. или 33 012 605 кВтч/д/г.

Търговците ще могат да запазват предварително капацитет за пренос на количества, които ще постъпват от терминала за втечнен природен газ при гръцкия град Александруполис след въвеждането му в търговска експлоатация.

Процедурите ще се реализират чрез две независими търговски платформи - RBP и PRISMA. По-малко от две години след началото на търговска експлоатация интерконекторът вече има над 40 регистрирани ползватели, които могат да участват в предстоящите търгове, допълват от Ай Си Джи Би.

Интерконекторът Гърция - България има общ капацитет от 3 млрд. куб метра годишно, като близо 1 млрд. куб метра са резервирани в рамките на 25-годишен договор за азерски газ. Газопроводът допринася за обезпечаване на над 50 процента от вътрешната консумация на природен газ на България в зимните месеци, което достига до 80 на сто през летния сезон, посочват от Ай Си Джи Би.

В момента компанията оператор провежда процедура за изследване на пазарния интерес към увеличаване на общия капацитет до 5 млрд. куб метра годишно. Това ще позволи преноса на по-големи количества природен газ, подсигурявайки допълнително вътрешното потребление на страната и затвърждавайки ролята на България за транзит към трети страни. Обвързващата фаза на процеса ще се проведе след годишните търгове, като срокът за подаване на документи за регистрация изтича в края на днешния ден, се посочва още в съобщението.