Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГД ЕФК) публикува в сайта на Министерството на иновациите и растежа първите фирми в България, които печелят финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщава министерството.

От включените в оценка 2423 предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата "Технологична модернизация", 953 проекта ще бъдат финансирани с близо 260 млн. лв.

По процедурата се кандидатстваше между 22 юли и 21 септември 2022 г., а към втория етап на оценката преминаха около 2000 компании.

Мярката беше насочена към четири от икономическите сектори на страната - Преработваща промишленост, Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения и Професионални дейности и научни изследвания. Това са предимно производствените фирми - за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими бяха още предприятия, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научноизследователска и развойна дейност.

За микропредприятия общата безвъзмездна сума може да бъде до 180 хил. лв., за малки предприятия е до 350 хил. лв., а за средни - до 700 хил. лв.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, включително на изискванията, посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

Повече информация за процедурата и класирането на компаниите има ТУК >>

По втората процедура от ПВУ за "ИКТ решения и киберсигурност" по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) кандидатстването приключи на 19 декември. Бяха подадени близо 700 проектни предложения за над 146 млн. лв. Печелившите фирми ГД ЕФК ще обяви на сайта на МИР до края на януари 2023 г.