Българските стартъпи в областта на биотехнологиите, фармацевтиката и здравеопазването имат възможност да участват в проекта Labena Ventures - първият регионален стартъп акселератор в този сегмент, чиято цел е да поощри иновациите и предприемаческата екосистема в страните от Централна и Източна Европа. Това е нов проект на компанията Labena, регионален лидер в областта на фармацевтичната, медицинската и хранителната промишленост, и като част от този акселератор стартъпите и физическите лица получават достъп до компании, инвеститори и фондове за рисков капитал, които инвестират повече от 100 млн. евро за тази цел.

снимка: Labena

Иновативният акселератор, с център в Словения, ще работи в Източна и Централна Европа и ще свързва кадри, ключови знания и умения със компании и източници на финансиране, заинтересовани да подкрепят проекти. В рамките на този проект стартиращи бизнеси, университети, факултети, научноизследователски и развойни институции, както и частни лица с идеи, ще имат възможността да решат предизвикателствата на научните изследвания, практическото прилагане и глобалния маркетинг на нови методи за разработване на безопасни и устойчиви начини за диагностициране на заболявания и лечение, подобряване на храненето и други подобни.

"Много добри идеи отиват в коша или остават само под формата на научна публикация. С платформата Labena Ventures ще дадем възможност на стартъпи и организации да тестват идеите си, да ги реализират и да спечелят инвеститори чрез програмата", заяви Бощян Чех, ръководител на отдел "Проекти и бизнес развитие" в Labena. "Фокусът е върху намирането, подбора и насърчаването на стартиращи предприятия, които могат да предложат иновативни решения на международно ниво".

снимка: Labena

За да имат възможност да участват в тази програма, заинтересованите стартъпи, организации и физически лица могат да кандидатстват от 14 март на адрес www.labenaventures.com. Специална комисия на Labena Ventures ще избере до 40 отбора измежду всички подадени идеи и проекти. След това за представителите на избраните проекти е организирана интензивна програма за развиване на бизнес и презентационни умения и умения за стратегическо позициониране на идея или проект на пазара в рамките на едноседмичен курс, последван от тримесечно обучение, което включва тясно сътрудничество с повече от 80 сертифицирани ментори от цял свят в различни области, включително бизнес, финанси и биотехнологии, както и с партньори и инвеститори, които ще им помогнат в развитието на бизнеса. По време на Денят за Демонстрации екипите ще имат възможност да презентират проекти пред инвеститори, да създадат нови бизнес контакти и да получат достъп до необходимите технически и финансови ресурси, а в рамките на Програмата за Растеж на Завършилите екипите ще участват в нетуъркинг събития и ще се възползват от специални оферти.

Акселераторът Labena Ventures обхваща множество държави, включително Полша, Словакия, Чехия, Латвия, Литва, Естония, Унгария, Румъния, България, Албания, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония, Черна гора и Косово, което открива възможност за цели 110 милиона жители в 17 държави.

Labena започва историята си с дистрибуция и подръжка на лабораторно оборудване, а днес работи в областта на лабораторните и процесните анализи в подкрепа на фармацевтичната, хранително-вкусовата и лекарствената промишленост. Labena инвестира повече от 100 000 евро в този проект.

"Искаме иновативните проекти, идеи и инициативи да видят бял свят и да бъдат реализирани и използвани на практика, защото те могат да допринесат за по-бързото развитие в областта на биотехнологиите, фармацията и здравеопазването. Основахме платформата Labena Ventures именно с тази цел. С нашите знания, връзки, инфраструктура и лаборатории искаме да помогнем и обучим всички, които ще регистрират своите идеи и проекти и искат да ги тестват, развият и комерсиализират. Можем да им помогнем да се свържат с фондове в Европа, САЩ и другаде по света", заяви Борут Чех, директор на компанията Labena. "Искаме до пазара да достигнат най-добрите проекти и идеи, които в края на своята трансформация ще оживеят и ще подобрят качеството на живот и здравето на хората по света".