Съществува значителна несигурност относно бъдещата реализация на проекта за изграждане на втора ядрена централа у нас. Това посочва Националната електрическа компания (НЕК) в отчета си за първите шест месеца на 2018 година, цитиран от Инвестор.

Компанията е оценила направените към момента разходи по проекта, но отбелязва, че не е в състояние да направи надеждна оценка на възстановимата им стойност. Причината е, че това е специфична дейност, а и липсва яснота за бъдещата реализация на проекта, която не е изцяло под контрола на НЕК.

Към 30 юни 2018 година направените от Националната електрическа компания (НЕК) разходи по проекта АЕЦ "Белене" възлизат на 2,18 млрд. лева и допълнително към тях имоти, машини и съоръжения - в размер на 78 млн. лева, е видно още от отчета на компанията. 

В момента Министерството на енергетиката изготвя правилата, по които ще се проведе търгът за избор на стратегически инвеститор в изграждането на АЕЦ "Белене". С решение на Министерския съвет ресорният министър Теменужка Петкова трябва да подготви условията до 31 октомври 2018 година.

Като част от процедурата е предвидено да се обособи отделно предприятие, в което да бъдат включени всички активи - материални и нематериални, и пасиви на проекта. В момента те са част от НЕК.

Предстои и оценка на активите, за да се прецени с каква апортна вноска ще може да влезе държавата в проекта при бъдеща реализация, ако бъде намерен инвеститор. Надеждите на правителството са, че те активите ще бъдат достатъчни за блокираща квота в проекта.

 

На този етап заявките на правителството са, че няма да има никакви стимули от държавата за изграждането на АЕЦ "Белене" - нито гарантиран заем, нито преференциални цени за произведената енергия или договори за разлика, тоест строителството ще бъде изцяло на пазарен принцип.

До този момент интерес към проекта са заявили няколко компании, сред които и китайската CNNC.