Националната електрическа компания (НЕК) не иска да се увеличават на цените на електроенергията, а само компенсация, с която да покрие разходите за вредните въглеродни емисии, поради увеличението им от заложените в решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 1 юли миналата година 22 евро на тон до 31 евро на тон към периода на изготвяне на доклада. Това стана ясно от думите на Венцислав Марков от НЕК по време на днешното открито заседание по проекта на решение за изменение на цените на електрическата енергия за следващия ценови период. Заседанието се проведе онлайн.

"Единствено, за което сезирахме КЕВР, е за промяната на цените на въглеродните емисии и принципа на компенсирането им чрез Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС), тъй като разходите в НЕК в двете централи - "Марица Изток 1" и "Марица Изток 3", са пряко свързани с приходите, които получава Фондът от емисии", уточни Марков.

Той подкрепя проекторешението на КЕВР, че промяна на цените на електрическата енергия не трябва да има заради повишението на цените за въглеродните емисии. Според него, КЕВР ще актуализира цените за въглеродните емисии навреме, тъй като от началото на годината те се повишават ежедневно. Марков посочи, че цените за въглеродните емисии вече надвишават 40 евро за тон. В този смисъл той уточни, че е добре при приемането на решението КЕВР да го актуализира с по-високите цени за въглеродни емисии, за да не се натрупва некомпенсиран разход в НЕК, към който да има претенции по-късно.

Към днешна дата цената на емисиите е 38,65 евро за тон.

3е-news.net