Чистото изтичане на капитали от Русия в чужбина за периода януари-октомври 2018 е 42,2 милиарда долара, съобщава "Ведомости", позовавайки се на Руската централна банка. Спрямо същия период на предходната година това е увеличение от точно три пъти.

Около половината от изтекъл навън руски капитал е за погасяване на външни дългове, а с другата половина руският бизнес е купувал чужди финансови активи и инструменти.

Данните за периода януари - септември показваха изтичане на руски капитали за 31,9 милиарда долара, което значи, че само през октомври са изтекли над 10 милиарда.

Руската централна банка очаква до края на годината изтичането на капитали да достигне 66 милиарда долара при средна цена на петрола 72 долара за барел, а за 2019 прогнозата е за забавяне на темповете - до 25 милиарда долара.