Променя се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да кандидатства работодателят по програмата "Заетост за теб", съобщиха от Агенцията по заетостта.

- спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

  • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;
  • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;
  • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
  • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

За работодателите, учредени след 1 януари 2020 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души, разясняват от институцията.

Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможността да докажат списъчен състав на персонала, могат да се възползват от разкриване на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав на персонала.

Срокът на действие на проекта се удължава до 31 декември 2022 г.

Както Dir.bg вече писа по този проект, стартирал от 1 юли 2020-а се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят беше длъжен да спазва редица изисквания. С приемане на нови по-облекчени условия - от 27 ноември тези критерии бяха променени.

Каквo беше променено:

  • увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца;
  • намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);
  • увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката.